PREMIÄR!

Vårterminen är igång och SLUSS har genomgått en viss förnyelse: renovering av hemsidan och skapande av blogg.

I den här bloggen kommer du som läsare få information om vad som är på gång inom och utanför vårt universitet, vilka frågor kårerna driver eller efterlysningar om vilka frågor DU som student vill att vi ska driva. Bloggen är kårernas och SLUSS:s gemensamma plattform för kommunikationen till studenterna såväl som mellan kårerna.

SLUSS och kårernas viktigaste uppgift är studiebevakning och studentinflytande. Att studenterna ska få vara med och aktivt påverka utbildningen är till och med reglerat i högskolelagen. SLU har upprättat en regelsamling som du kan läsa här. Vid SLU deltar studentrepresentanter i så gott som alla beredande och beslutande organ som behandlar utbildningsfrågor – allt för att vi studenter ska få en bra utbildning som möjligt.

Den nya hemsidan är utformad för att du som student ska få lättillgänglig information rörande din utbildning, studiesociala frågor, rättigheter och skyldigheter samt kårernas aktiviteter. I SLUSS-kalendariet kan du hitta SLUSS-gemensamma såväl som kårspecifika aktiviteter du kan delta vid.

 

Vi ser fram emot en framtid fylld av många kloka inspel och debatter.

Väl mött!
Kårerna och SLUSS

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *