Hippologstudenter utnyttjas fortfarande till gratis stalltjänstgöring!

För 16 år sedan (2001) i artikeln ”Hippologer gräver ner stridsyxan” i tidningen Agrifack nr 2 konstaterades det att det hade varit en konflikt mellan hippologstudenterna och ansvariga för hippologprogrammet. Den dåvarande konflikten handlade om att studenterna protesterade mot den obligatoriska stalltjänstgöringen som inte bara sträckte sig över vardagarna utan också över helger och långhelger. Studenterna ansåg då att den stalltjänst de utförde på helger och långhelger gjorde det svårare för dem att tillgodogöra sig de teoretiska kunskaperna som utbildningen ställde krav på. Lösningen man då tog till var att man minskade ned teorin och istället bakade in stalltjänsten i utbildningen.

Idag 16 år senare ser utbildningen likadan ut med avseende på stalltjänsten. Studenterna slavar fortfarande helger och långhelger i stallet. Den enda skillnaden är att man bytt namn på stalltjänsten till ”häst och anläggningsvård” på samma sätt som städare bytt namn till lokalvårdare under de senaste åren. Det innebär fortfarande samma sak, men det låter bättre.

En annan ändring är att det nu står inskrivet i kursplanerna att:

”Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åligger studenten.”

Förutom att sköta om hästarna, deras utrustning och stallet ska studenterna därmed också se till att anläggningarna är i perfekt skick. Att detta bland annat innebär att kratta bort kastanjer från ridbanan är det ingen som höjer ögonbrynen över längre eftersom att hippologstudenterna blivit de som ansvarar för att bevara riksanläggningarnas anseende som idealanläggningar. Hippologstudenterna som är de som ska vara hästnäringens proffs, inte slavarbetare.

Är detta verkligen en kultur vi vill fortsätta stötta? Eller är det dags att frita studenterna ur anläggningarnas fasta grepp och istället se till att de får den möjlighet att bli de proffs de ska vara? Ni kan nog ana vad jag tycker i frågan, men vad tycker ni?

En SLUSS-ordförandes reflektioner,
Isabella Hallberg Sramek

Publicerat den
Kategoriserat som SLUSS

4 kommentarer

  1. Fortsätt jobba med frågan! Vi drev detta inom HAS när jag satt i sluss (hipp 08-10). Den skrivelse vi skrev från kåren till ansvariga för programmet angående frågan på framförallt långhelger uppskattades inte och de efterfrågade vilka studenter som skrivit det trots att kåren stod som avsändare. Hippologer ifrågasätter inte att ta hand om sitt studiematerial, men formen på arbetet anser jag måste moderniseras. Har man haft anläggningsvård på schemat förväntas man kunna köra lastare och traktor när man kommer ut i arbetslivet. Och vilka andra studenter i Sverige förväntas vara i skolan på obligatoriska uppgifter utan handledning julafton, nyår och påsk?

  2. Vem ska då göra stalltjänsten ?
    Då får man höja priset för en sådan utbildning. Är det bra? Med hästar krävs det hårt arbete och det är lika bra att studenterna får ta det…då blir de ännu mer insatta i vardagen. Mvh Stallchef 85-87

  3. Det är sanslöst att sådant här får förekomma! Förståeligt att de som går utbildningen inte vågar protestera . Men Skolinspektionen, vet den om hur det ser ut ?
    Gör genast en anmälan om inspektion! Detta är inte lagligt! Man döljer allt bakom falska fraser.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *