God Jul!

SLU Campus i Skara

Det går bra nu……och jag hade hoppats att en efterträdare hade suttit här just nu och kunnat få njuta av detta, men nu är det jag som får glädjas åt den framgång som ni alla har bidragit till. Det känns förstås jättebra att få uppleva detta. De som gjort jobbet är ni alla duktiga lärare, forskare, tekniker, administratörer, samarbetspartners m.fl – alla är ni viktiga pusselbitar. Det är det som är Skaramodellen. Tack för ert stora engagemang!

Resultat kan mätas på olika sätt men vi kan konstatera att idag finns fler anställda än innan utbildningarna flyttade, idag har vi fler doktorander än någonsin, idag har vi alltfler samverkansavtal med andra organisationer och myndigheter. För att bara ge några smakprover. Stort TACK till er alla!

Nytt

Efter årsskiftet kommer RådNu organisatoriskt tillhöra Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, (AEM) i Alnarp. Det är inget dramatiskt för orten Skara då verksamheten finns kvar på samma sätt som tidigare i Smedjan. Detta kommer dock skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling av verksamheten som ju idag tillhör ortskansliet (universitetsadministrationen).

Rekryteringsarbetet för en efterträdare till mig fortsätter och förhoppningen är att vi vet mer efter helgerna.

Grattis

Grattis till Jonas Dahl som idag tilldelats NOR, (Nit- och redlighet i rikets tjänst) efter mer än 30 år på SLU i Skara.

Grattis i förskott till en ungdomlig 90-åring, Göran Jönsson, med livslångt engagemang för vår verksamhet på SLU.

Men nu närmar vi oss julen med stormsteg och jag hoppas att ni alla får en riktigt avkopplande och skön julhelg

God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses på det nya året med nya krafter och nya mål

Margareta

Ändrade planer

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Tyvärr valde Maria Stenberg att gå tillbaka till sitt tidigare arbete på jordbruksverket. Ett svårt val för henne, men också modigt att göra en helomvändning. Som ni vet har vår universitetsdirektör varit tydlig att det ska finnas en platschef i Skara så rekryteringsarbetet pågår för fullt. Har ni tips är ni mer än välkomna att höra av er till mig. Jag vill rikta ett stort TACK till Maria för det trevliga samarbetet med oss alla under hösten!

Det är som vanligt mycket på gång. Visionsarbetet för Campus fortsätter och nu på fredag finns ytterligare en möjlighet att göra inspel i visionsarbetet för den som missat tidigare tillfällen. Meddela mig då med vändande post 🙂

Nästa vecka har vi sista avstämningsmötet med VGR för året. Under nästa år kommer strategiarbetet intensifieras inför de sista 3 åren i den pågående överenskommelsen mellan SLU och VGR. I planeringen ingår självvärderingar, ”rundabordsdiskussioner”, hearing, strategimöten mm

Snabbspåret med nyanlända veterinärer som omskolas till djursjukskötare har nu kommit igång på allvar. En lika trevlig grupp om förra gången. De är kvar hos oss till jul och flyttar sen till Uppsala för mer teori. Detta är en uppdragsutbildning med arbetsförmedlingen som uppdragsgivare liksom tidigare år.

Glöm inte anmäla er till julkaffet som är den 17 dec och som vanligt tillsammans med våra tidigare anställda, numera pensionärer.

Som ni säkert förstått så kommer jag fortsätta arbeta som platschef även efter årsskiftet men räknar med att kunna gå ner i arbetstid så snart det är möjligt. Mer om detta får det bli in nästa blogg.

Ha det bra i dessa adventstider

Hälsar

Margareta

It will not always be as we expect. Unfortunately, Maria Stenberg chosed to go back to her previous job at Jordbruksverket A difficult choice but also brave to make a complete reversal. As you know, our university director has been clear that there should be a site manager in Skara so the recruitment work is in full swing. If you have any tips, you are more than welcome to contact me. I would like to extend a big THANK YOU to Maria for the nice collaboration with us all this fall!

As usual, there is a lot of things going on. The vision work for Campus continues and now on Friday there is another opportunity to participate in the vision work for those who missed previous opportunities. Send me a mail

Next week we have the last meeting with VGR for the year. During the next year, strategy work will be intensified for the last 3 years in the ongoing agreement between SLU and VGR. The planning includes self-assessments, ”roundtable discussions”, hearing, strategy meetings, etc.

”Snabbspåret” with newly arrived veterinarians who are retrained to be animal nurses has now started. An equally nice group as last time. They stay with us to Christmas and then move to Uppsala for more theory.

Don’t forget to sign up for the Christmas coffee, December 17, as usual with our former employeed.

As you probably understand, I will continue to work as a site manager even after the turn of the year, but I expect to be able to cut down on working time as soon as possible. More about this it will be in the next blog.