Mot nya utmaningar!

Ibland blir det inte som man tänkt sig och det ingick verkligen inte i vårens plan att vurpa i skidbacken. De där få dagarna semester som var så efterlängtade…. men det ger ju inblickar i en ny värld och nya perspektiv på tillvaron. Efter en knäoperation tränar jag nu på att gå igen, nu mellan rummen i huset istället för att åka mellan Uppsala, Stockholm och Göteborg. Ett rum är sjukstuga för omläggning av såren runt de ryska ringarna som stabiliserar hela benet,  ett rum är arbetsplats med ben i högläge och ett är det vanliga kontoret nu utrustat med Jabber. Och det bästa av allt det funkar ju efter omständigheterna riktigt bra!

Nog om detta, viktigare är hur arbetet fortskrider med framtidsfrågorna för SLU i Skara. Efter avsiktsförklaringen mellan SLU och VGR följer nu en överenskommelse och det är denna överenskommelse som vi arbetar på i en mycket liten arbetsgrupp med Johan Schnürer och mig från SLU. Denna ska sedan harmonirera med de olika delprojekt som  SLU och regionen är överens om att fortsätta utveckla.

Kompetenscentrum rådgivning har kommit längst i processen och här finns ju också fler medverkande aktörer. En liten skrivargrupp som leds av Magnus arbetar här. Övriga delar är animalieproduktion med Nöt- och lammkött och Precisionsodling där vi i första läget utgår från bedömargruppens förslag. Allt ska förankras åt alla håll och samtidigt ska vi kunna se en långsiktig hållbar verksamhet på SLU i Skara. Givetvis följer fler delar men just nu koncentrerar vi oss på att få dessa i hamn och beslutade enligt plan den 8 maj.

Jag kommer nu försöka skriva blogg lite oftare för att hålla er uppdaterade på dagsläget.

Bästa hälsningar

Margareta

 

 

Lägesrapport

Eftersom vi inte lyckades få till ett gemensamt fika denna veckan vill jag istället ge er en snabb inblick i pågående strategiarbete denna vägen.

Förra veckan hade vi ett första möte i en liten arbetsgrupp mellan SLU och VGR. Från SLU deltog Johan Schnürer tillsammans med mig och från regionen Berit Mattsson och Göran Fock. Diskussionen rörde hur processen går vidare utifrån avsiktsförklaringen, nuvarande verksamhet och intressen från SLU och förstås också i samklang med övriga västsvenska intressenter. 

Dagen efter var konkurrensutredningen i Skara på inbjudan av Agroväst. Från utredningen deltog ordförande och två sekreterare och från det västsvenska klustert deltog lantbrukets organisationer, myndigheter, länsstyrelse och region.  Det blev en mycket lyckad dag som visade på det engagemang som finns här i Västsverige. Budskapen var tydliga om brister som finns och hur vi kan medverka för att stärka konkurrenskraften.

Denna veckan har jag deltagit i Livsmedel i Västs styrelse som är ägare till bolaget Agroväst. Även här pågår förändringar då ett av dotterbolagen nu överfös till SIK.  Kvar i koncernen finns Agroväst och Lokalproduceat i väst. Landshövdningen är ordförande och det finns ett stort stöd från alla deltagande parter för vår verksamhet på SLU i Skara.

Nästa styrelsemöte denna veckan var Agrovästs och givetvis finns även strategidiskussioner högt på agendan på detta styrelsebord. Det handlar nu om att samla krafterna och ha gemensam strategi som harmonierar med SLU och regionens arbete inom ramen för avsiktsförklaringen.

I direkt anslutning till styrelsemötet i Agroväst följde förhandlingar med JTI som kommer att etablera sig i Skara under förutsättning av att de allra sista pusselbitarna faller på plats (närmaste dagar). Allt hänger ihop och detta kommer stärka oss i Skara. Det är regionen som även här är nyckelspelare och det kommer bli ett nära samarbete med både SLU och Agroväst.

Tidsplanen för arbetet med avtal mellan SLU och VGR och fortsatt utvecklingsarbete är att allt ska finnas klart för beslut den 8 maj! I praktiken finns det tydligt angivet från regionen vilka parter som ska medverka i de ansökningar som ska in och samtidigt ska detta överensstämma med SLU och VGR.s gemensamma startegiarbete. Som ni vet finns det ofta många agendor och det är inget enkelt arbete men jag är övertygad om att vi ska nå i mål i tid med gott resultat. Min ambition är att det vi inte kan nå inom ramen för detta arbeta ska kunna kompletteras på annat sätt i det fortsatta klusterarbetet. Men nu tar vi en sak i sänder och lägger i högsta växeln för det gemensamma arbetet mellan VGR och SLU.

Till sist vill jag förstås gratulera Meny och tacka Anna-Karin för det goda arbete hon gjort som bäddat för att vi fått ett större uppdrag. Nu kan Meny använda sina verktyg i nytt sammanhang, denna gång för västra Sveriges livsmedelsföretag. Bra jobbat Anna-Karin och givetvis övriga goda medarbetare i Meny!!

Margareta