Låt mig presentera min kollega Carl Johan Lagerkvist!

Publicerat den

Carl Johan Lagerkvist, professor i företagsekonomi, forskar bland annat om konsumenters preferenser och beteende. I sin forskning använder han sig av olika beteendeansatser där han integrerar psykologi och ekonomi. Carl Johan har lång erfarenhet av att använda olika beteendemodeller för att försöka förstå jordbrukarnas beslut och val. Carl Johan disputerade 1999 vid SLU och är… Fortsätt läsa Låt mig presentera min kollega Carl Johan Lagerkvist!

Låt mig presentera min kollega Catarina Svensson!

Publicerat den

  Catarina Svensson, professor i hälsovård för nötkreatur, arbetar främst med att forska och undervisa i hälsovård för nötkreatur. Catarina är utbildad veterinär och har sedan 2009 även arbetat med praktisk djurhälsorådgivning inom Växa Sverige. Metodik inom förebyggande hälsovård och djurhälsorådgivning ligger henne särskilt varmt om hjärtat. I sin forskning fokuserar hon just nu om… Fortsätt läsa Låt mig presentera min kollega Catarina Svensson!

Låt mig presentera min kollega Ulf Emanuelson!

Publicerat den

  Ulf Emanuelson är professor i veterinärmedicinsk epidemiologi. Hans huvudsakliga forskningsområde rör produktionssjukdomar hos mjölkkor, men även andra sjukdomar eller försämrad produktivitet och andra djurslag utgör delar av hans forskning. En stor del av hans forskning baserad på tillgängliga sekundära databaser (till exempel av sjukdomsuppkomst), varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga… Fortsätt läsa Låt mig presentera min kollega Ulf Emanuelson!

Låt mig presentera mina kollega Helena Hansson!

Publicerat den

  Först ut har vi Helena Hansson, docent och forskare i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomi vid SLU. Hon undersöker i sin forskning lantbrukares beslutsfattande i relation till djurvälfärd. Djurvälfärd i sig är självklart viktigt för en mjölkbonde om det bidrar till att öka produktionen och därmed vinsten i företagandet. I just Helenas forskning kring… Fortsätt läsa Låt mig presentera mina kollega Helena Hansson!