Ljuva juver planerar intervjustudie efter sommaren

Efter sommaren planerar vi för att genomföra ett antal intervjuer för att bättre förstå varför man tar de beslut man tar kring att försöka förebygga juverinflammationer. Eftersom vi tidigare sett att det finns stora skillnader mellan lantbrukares val av förebyggande åtgärder tänker vi att det även finns en skillnad mellan lantbrukare och veterinär.

För att sprida information och öka vetskapen om projektet har vi i dagarna skickat ut ett informationsbrev till de lantbrukare som vi blev inbjudna till att delta i vår enkät 2016. Samma typ av information har vi delat ut till veterinärer i samband med Växas vårmöte.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *