Växas vårmöte

För årets vårmöte som arrangerades av Växa presenterade Nina våra planer för projektet samt delade med sig av resultat från projektet så här långt. Att dela med sig av information från projektet är viktigt för oss, både för att förstå våra resultat men också ta projektet vidare.

Våra resultat visar på att val av förebyggande åtgärder mot höga celltal skiljer sig åt mellan olika grupper av lantbrukare. Att man upplever sig ha kontroll över situationen, dvs. att man upplever sig kunna kontrollera förekomsten av juverinflammationer genom det arbete man gör, påverkar vilka åtgärder man väljer. Detta är intressant eftersom olika åtgärder kan vara olika effektiva för att förebygga juverinflammationer. Och i detta sammanhang tycks alltså upplevelsen av kontroll över situationen vara viktig och delvis förklara varför vissa åtgärder väljs framför andra.

Med detta som bakgrund, att vi ser en skillnad mellan lantbrukares val av åtgärder, tror vi att det även kan finnas skillnader när vi jämför lantbrukare som en grupp med veterinärer och rådgivare som en annan grupp. Detta då valet av åtgärd kan baseras på olika förutsättningar och resonemang om vad som faktiskt är effektivast. Som en fortsättning på projektet, planerar vi därför just nu intervjuer med lantbrukare och veterinärer för att på ett mer djupgående sätt undersöka om och varför olika mastitförebyggande åtgärder tros fungera bra i olika situationer. Intervjuerna kommer att påbörjas i september i år.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *