Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

 

Suvi Kokko arbetar vid Institutionen för ekonomi Suvis forskning handlar om hållbar utveckling och förbättring av människors välbefinnande. Hennes forskning har bland annat tagit henne till olika länder i Öst och Västafrika, med det senaste fältverket som genomfördes i Nairobi, Kenya. För Ljuva juver kommer Suvi att arbeta under hösten med att intervjuar lantbrukare och veterinärer.

 

Juni månad är här vilket innebär slut på vårterminen och sommaren närmar sig med stora steg. Men detta innebär också att många av vårens examenarbeten är inlämnade och snart publicerade. Visst vet du att du kan läsa examenarbeten genom att söka på bibliotekets hemsida https://pub.epsilon.slu.se/.

För första gången annordnades Thesis day här vid SLU där studenter fick presentera sina exjobb för andra studenter, forskare och anhöriga.

 

 

Efter sommaren planerar vi för att genomföra ett antal intervjuer för att bättre förstå varför man tar de beslut man tar kring att försöka förebygga juverinflammationer. Eftersom vi tidigare sett att det finns stora skillnader mellan lantbrukares val av förebyggande åtgärder tänker vi att det även finns en skillnad mellan lantbrukare och veterinär.

För att sprida information och öka vetskapen om projektet har vi i dagarna skickat ut ett informationsbrev till de lantbrukare som vi blev inbjudna till att delta i vår enkät 2016. Samma typ av information har vi delat ut till veterinärer i samband med Växas vårmöte.

 

För årets vårmöte som arrangerades av Växa presenterade Nina våra planer för projektet samt delade med sig av resultat från projektet så här långt. Att dela med sig av information från projektet är viktigt för oss, både för att förstå våra resultat men också ta projektet vidare.

Våra resultat visar på att val av förebyggande åtgärder mot höga celltal skiljer sig åt mellan olika grupper av lantbrukare. Att man upplever sig ha kontroll över situationen, dvs. att man upplever sig kunna kontrollera förekomsten av juverinflammationer genom det arbete man gör, påverkar vilka åtgärder man väljer. Detta är intressant eftersom olika åtgärder kan vara olika effektiva för att förebygga juverinflammationer. Och i detta sammanhang tycks alltså upplevelsen av kontroll över situationen vara viktig och delvis förklara varför vissa åtgärder väljs framför andra.

Med detta som bakgrund, att vi ser en skillnad mellan lantbrukares val av åtgärder, tror vi att det även kan finnas skillnader när vi jämför lantbrukare som en grupp med veterinärer och rådgivare som en annan grupp. Detta då valet av åtgärd kan baseras på olika förutsättningar och resonemang om vad som faktiskt är effektivast. Som en fortsättning på projektet, planerar vi därför just nu intervjuer med lantbrukare och veterinärer för att på ett mer djupgående sätt undersöka om och varför olika mastitförebyggande åtgärder tros fungera bra i olika situationer. Intervjuerna kommer att påbörjas i september i år.

 

Idag och imorgon befinner jag mig i Sigtuna för att delta i det vetenskapliga mötet ”Human versus animal health – different aspects on three challenging pathogens” som arrangeras av One Health Sweden.

 

One Health Sweden är ett samarbete för forskare med intresse för zoonotiska infektioner. One Health Sweden är ett integrationsbegrepp som inkluderar flera universitet och statliga organisationer som vill bidra till en hållbar intellektuell plattform. Som en del i att sprida vetskap om vårt projekt men också lära av andra är vi på plats för att presentera preliminära resultat och delta i diskussioner.

 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer