Låt mig presentera min kollega Carl Johan Lagerkvist!

Carl Johan Lagerkvist, professor i företagsekonomi, forskar bland annat om konsumenters preferenser och beteende. I sin forskning använder han sig av olika beteendeansatser där han integrerar psykologi och ekonomi. Carl Johan har lång erfarenhet av att använda olika beteendemodeller för att försöka förstå jordbrukarnas beslut och val.

Carl Johan disputerade 1999 vid SLU och är sedan 2010 professor. Han är sedan 2008 prefekt vid Institutionen för ekonomi. Idag bedriver Carl Johan forskning om bland annat konsumentbeteende och lantbrukares beslutsfattande. Carl Johan är del av redaktionsstyrelsen för tidsskrifterna Food Quality and Preference och the European Review of Agricultural Sciences.

______________________________________________________________________________

Let me introduce my colleague Carl Johan Lagerkvist

Carl Johan Lagerkvist, professor in business administration, researches, among other things, consumer preferences and behavior. In his research, he uses various behavioral interventions where he integrates psychology and economics. Carl Johan has long experience of using different behavioral models to try to understand farmers decisions and choices.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *