Låt mig få presentera mig själv, Nina Lind!

Nina Lind, doktor i psykologi, forskar om beslutsfattande. Jag är projektledare för projektet LjuvaJuver som finansieras av Formas (Dnr: 2016-01727). Jag är den som skriver de mesta av inläggen på den här bloggen och försöker att uppdatera er om vad som händer just nu i projektet. Jag disputerade i januari 2015 med en avhandling inom hälsopsykologi vid Umeå Universitet. Jag påbörjade min postdoktortjänst vid Institutionen för ekonomi i augusti 2015.

Nina disputerade 2015 vid Umeå Universitet och är sedan augusti 2015 postdoktor vid Institutionen för ekonomi vid SLU. Idag bedriver Nina forskning inom beslutsfattande, främst lantbrukares beslutsfattande kopplat till djurhälsa och specifikt till mastit. Nina är sedan 2014 sekreterare i Svenska beteendemedicinska föreningen, och svenskt representant vid INSPIRE, internationellt nätverk för unga forskare.

______________________________________________________________________________

Let me introduce myself Nina Lind

Nina Lind, PhD in Psychology, is studying decision making. I am the project manager for this project which goes under the name LjuvaJuver (Sweet Udder in English), funded by The Swedish Research Council Formas (Dnr: 2016-01727). I’m the one who writes the most of the posts on this blog and tries to update you about what’s happening right now in the project.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *