Låt mig presentera min kollega Ulf Emanuelson!

 

Ulf Emanuelson är professor i veterinärmedicinsk epidemiologi. Hans huvudsakliga forskningsområde rör produktionssjukdomar hos mjölkkor, men även andra sjukdomar eller försämrad produktivitet och andra djurslag utgör delar av hans forskning. En stor del av hans forskning baserad på tillgängliga sekundära databaser (till exempel av sjukdomsuppkomst), varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier, som är utformade och utförda för specifika forskningsprojekt.

Ulfs expertområde är inom analytisk epidemiologi, med en bred erfarenhet av forskning om effekterna och förebyggande av sjukdomar i mjölkkobesättningar. Hans forskning ligger i frontlinjen för socialpsykologisk veterinärmedicinsk epidemiologi där han undersöker jordbrukare och veterinärers attityder, det området inom veterinärmedicinsk epidemiologi som växer snabbast.

Ulf Emanuelson tog sin examina som Husdjursagronom vid SLU, Uppsala, 1980. Därefter tog han en doktorsexamen vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU, 1987.

______________________________________________________________________________

Let me introduce my colleague Ulf Emanuelson

Ulf Emanuelson is a professor of veterinary epidemiology. His main research area concerns production diseases in dairy cows, but also other diseases or impaired productivity in other animal species are part of his research.

Ulf’s expert area is within analytical epidemiology, with a broad experience of research on the effects and prevention of diseases in dairy herds. His research is at the forefront of social psychological veterinary epidemiology, examining the attitudes of farmers and veterinarians, the area of ​​veterinary epidemiology that are growing the fastest right now.

 

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *