Låt mig presentera mina kollega Helena Hansson!

 

Först ut har vi Helena Hansson, docent och forskare i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomi vid SLU. Hon undersöker i sin forskning lantbrukares beslutsfattande i relation till djurvälfärd. Djurvälfärd i sig är självklart viktigt för en mjölkbonde om det bidrar till att öka produktionen och därmed vinsten i företagandet. I just Helenas forskning kring lantbrukare och djurvälfärd handlar det om lantbrukare som har mjölkkor i Sverige, precis som i vårt projekt LjuvaJuver.

Helena Hansson gjorde sin grundutbildning inom företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning och redovisning vid Uppsala universitet. Hon ville fördjupa sig och fick 2003 en doktorandtjänst vid SLU. Idag är hon docent och bedriver forskning om lantbrukares beslutsfattande i relation till djurvälfärd samt om effektivitet och ineffektivitet i lantbrukets produktion.

 

______________________________________________________________________________

Let me introduce my colleage Helena Hansson

First off, we have Helena Hansson, lecturer and researcher in business administration at the Department of Economics at SLU. In her research, she investigates farmers’ decision-making in relation to animal welfare.

Helena Hansson studied business studies with a focus on financial management and accounting at Uppsala University. She wanted to immerse herself and received a PhD degree at SLU in 2003. Today she is a lecturer and conducts research on farmers decision-making in relation to animal welfare, as well as on efficiency and inefficiency in agricultural production.

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *