Webbinarium “Pågående nordiska projekt – kultursspannmål”

Text Galia Zamaratskaia, SLU

 

Nyligen arrangerade Häme University of Applied Sciences (HAMK, Finland) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ett webbinarium om pågående nordiska projekt om gamla spannmålssoter – även kallade kultursspannmål”. Syftet med detta var att skapa en plattform för nya nätverk och ytterligare samarbete.

För att möta utmaningen med hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion krävs det att vi tar hänsyn till många olika aspekter, inklusive mark- och resursanvändning, växtproduktion, konsumentbeteende och hälsa. Ledande forskare, studenter och industrirepresentanter deltog i halvdagswebbinariet för att prata om allt från genetik och mångfald till hållbarhet och hälsoaspekter.

”Generellt är växtförädling väldigt viktigt, eftersom själva sädeskornet är början på näringskedjan”, säger Mahbubjon Rahmatov från SLU. Han förklarade att äldre spannmåls sorter är en värdefull genetisk resurs med unika gener som kan användas för att anpassa spannmålens smakegenskaper och växtkaraktärer och även producera hälsosammare mat.

Annika Michelson från HAMK med kollegor också letar efter lösningar för att diversifiera de sorter som odlas just nu i Finland med hjälp av de äldre sorterna. ”Användningen av äldre sorter kommer att öka, men vi måste också bygga upp en ny uppsättning användbarhetskriterier när det gäller produktion och förädling av kultursspannmål”, säger Annika.

Under webbinariet diskuterade vi också näringsinnehåll hos kultursspannmål då berättade Karin Gerhardt om vårt projekt på SLU och att vi analyserar kostfibrer, essentiella mineraler och bioaktiva komponenter.

Smakegenskaper och konsument preferenser också diskuterades under webbinariet. Detta är också en betydande del av många projekt, eftersom sådan kunskap kan utgöra en grund för vad vi konsumenter tycker om när nya livsmedel utevecklas.

Vårt webbinarium var en fantastisk nätverksmöjlighet med akademiska partners och representanter från industri.  Vi kommer att fortsätta vårt arbete med kultursspannmål och deras potential att vara en del av den nordiska kosten!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *