Föredrag om kultursspannmål på Food Science Sweden konferens – spännande och lärorikt!

Karin Gerhardt presenterar kultursspannmålens roll för livsmedelssäkerhet

Text: Galia Zamaratskaia, samverkanslektor i matens kvalitet; SLU

Den 15 mars 2023 anordnade Food Science Sweden (http://foodsciencesweden.se/) en konferens ”Research and innovations for food security”. Syftet var att skapa förutsättningar för en kraftsamling hos samtliga berörda aktörer för att diskutera livsmedelssäkerhet och skapa dialog om hur tillsammans vi kan möta dagens och morgondagens behov.

Karin Gerhardt blev bjuden att presentera kultursspannmålens roll och produkter  för livsmedelsförsörjning and livsmedelssäkerhet. Hon beskrev syftet och målet för vårt fyraåriga Formas-finansierade projekt, och vilken forskning och vilka  aktiviteter vi har vidtagit för att sprida kunskap om kultursspannmål.

Karin fokuserade på gröt på grovmalt spannmål, som är en av de innovationerna i projektet. Den här typen av grötprodukter är inte så lätttillgänglig i butikerna idag, men troligen har en ljus framtid, enligt utvärderingar från svenska konsumenter. I samarbetet med kändisbagaren och kulturspannmålsfantasten Sébastien Boudet, har informationen om kulturspannmål och dess användning kunnat spridas brett genom sociala kanaler. Sådant samarbete skapar förutsättningar för projektets framgång.

Karin avslutade sitt föredrag genom att ge sin bild av utmaningar och möjligheter inom ökad produktion och konsumtion av produkter från kultursspannmål. Även om skördarna är lägre, är skördarna mindre påverkade av torka, vilket är viktigt i en allt osäkrare framtid. Hållbar produktion och konsumtion är en centralt för att vi skall kunna producera mat, och kulturspannmål förtjänar en plats som en del av den svenska matproduktionen.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *