Kulturspannmålens roll för One Health presenterades på konferensen i Baku

Text Galia Zamaratskaia, SLU

 Konferensen ”One Health: Problems & Solutions” (https://onehealth.az/en/)  höllsden 1-2 juni 2023 vid Khazaruniversitetet (https://khazar.org/) i Baku, Azerbaijan. Konferensen arrangeras av ett nätverk där flera aktörer, bland annat, SLU ingår.

Syftet med konferensen var att lyfta arbetet för att lösa globala och komplexa utmaningar, såsom befolkningsexplosion, human hälsa, livsmedelssäkerhet, djurvälfärd, ekosystem och klimat . Under konferensen, som arrangeras för tredje gången, presenterades  olika myndigheternas konkreta sätt att arbeta samt ny forskning inom området. Under de två dagar som konferensen varade, varvades föreläsningar av forskare och experter från hela världen  (USA, Sverige, Ukraina, Kina, Turkiet, Kazakhstan, Tadzikistan, Azerbaijan m.fl.) med varierande förslag till konkreta handlingar och exempel .

Galia Zamaratskaia presenterade kultursspannmålens roll för miljö och livsmedelssäkerhet och lyfte också konsumentpreferenser av produkter baserade på kulturspannmål. Khazaruniversitetet bedriver, precis som SLU, forskning om kulturspannmål, främst kring genetisk variation. Avslutningsvis diskuterade vi bland annat om hur SLU och Khazaruniversitetet skulle kunna samarbeta i framåt i tiden för att kunna använda unika gener från äldre spannmålssorter för att kunna anpassa nya sorter till klimatförändringar och även att kunna producera smakrikare och hälsosammare spannmålssorter.

Under båda dagarna fanns detmöjlighet att ställa frågor och diskutera de globala utmaningarna. David Dyjack från National Environmental Health Association, USA, underströk behovet av en gemensam strategi för att bedöma och minska riskerna för en naturkatastrof samt kopplingen mellan klimatförändringar och militära konflikter. Abduzhappar Gaipov från Nazarbaev Universitet, Kazakhstan, berättade om olika datalösningar för stora datamängder, lagring av data och informationssäkerhet.

Konferensen var ett viktigt evenemang där vi alla fick möjlighet att ta del av information, kunskap och diskussioner som kan vara till nytta i framtiden.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *