Vårt projekt presenterades på 11th E3S annual Symposium 2023

Text Galia Zamaratskaia, SLU

I maj 2023 arrangerade Sveriges Sensoriska Nätverk tillsammans med E3S (the European Sensory Science Society) ett symposium ”Uniqueness and diversity in a globalized word – a sensory perspective”. Syftet med detta var att uppmärksamma spännande ämnen och befintliga sensoriska metoder samt skapa en plattform för ytterligare samarbete kring matens smaker. Sensorisk utvärdering är ett viktigt verktyg för att bedöma livsmedelskvalitet och säkerställa att konsumenter njuter av mat. Under två dagar diskuterades konkreta metoder och också ny forskning inom området. Både forskare och företag hade möjligheter att presentera sitt arbete och sina åsikter.

Erminio Monteleone från Florence Universitet, Italien, berättade om nya möjligheter och utmaningar inom sensorik. Erminio bekräftade att utveckling av nya sensoriska analyser har påverkat ämnen mycket. ”Man måste komma ihåg att konsumenttrender, åsikter och preferenser ändras snabbt, och konsumenterna ställer allt högre krav på livsmedelskvalitet”, säger Erminio.

Åsa Öström från Örebro Universitet underströk betydelsen av sensoriska utvärderingar även inom fiskodling, för att skapa en hållbar akvakultur med högkvalitetsprodukter.

Åsa Holmgren från Uppsala universitet berättade om mat och måltider som en viktig del av vårt kulturarv (https://www.matkult.se/).

Under symposiet presenterades även vårt projekt. Galia Zamaratskaia berättade om konsument preferenser och hur konsumenter upplevde gröt som gjordes på krossade kultursspannmål. Denna lite annorlunda tillagade gröt uppskattades av svenska konsumenter! Kanske är det dags att öka satsningar på att få fler att äta gröt av kulturspannmål?

Sist, men inte minst, så hade vi en rad intressanta postrar om sensoriska egenskaper av olika livsmedel. Symposiet visade tydligt att forskare och företag har ett gemensamt intresse för utveckling av smakrika och hälsosamma livsmedel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *