Advertisement for MSc thesis: To source separate or to annamox? Can we mainstream two disruptive innovations in wastewater treatment in parallel?

Published

Proposed Title: To source separate or to annamox? Can we mainstream two disruptive innovations in wastewater treatment in parallel?

Credits: 30 credits; Level: Advanced
Subject: Technology, Environmental Science or Sustainable Development
Start: January 2022 or later

Two of the most exciting and potentially disruptive innovations that are being tested in the field of wastewater treatment are:

  • Source Separation, where different fractions of household wastewater (urine, faeces/brownwater, greywater) are separately collected at source and treated differently to recover and recycle resources (fertilizers like urea and struvite, water, energy, 
)
  • Annamox, oranaerobic ammonium oxidation, a naturally occurring microbial process which can be applied to remove nitrogen at centralised wastewater treatment plants by directly converting ammonia and nitrite to nitrogen gas.

Source-separation calls for distributed/decentralized treatment of wastewater and emphasizes the recovery of nutrients and resources. Annamox on the other hand calls for an upgrade on the existing biological nitrogen removal processes at centralized wastewater treatment plants. Both these innovations are currently being mainstreamed but little is known about –

  1. Whether these processes can complement each other, and if so, when? at what scale?
  2. In which context and settings are each of these innovations better suited?
  3. The overall energy requirements for treating wastewater through both processes, especially from a life-cycle perspective. e.g., annamox reduces the energy demand for aeration and nitrogen removal but source separation and nutrient recycling reduces the need to manufacture synthetic ammonia-based fertilizers (Haber Bosch nitrogen)

Doktorand sökes inom urinkoncentrationsteknik

Published

Kretsloppsgruppen vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker en doktorand för att förstĂ€rka vĂ„rt team.

Vi söker en doktorand för vÄrt forskargrupp om urinkoncentrationsteknik. Doktoranden kommer att fokusera pÄ hÄllbarhetsbedömningar av teknologierna med ett sociotekniskt perspektiv.

Mer information om tjÀnsten finns hÀr.

Vacant PhD position working with urine concentrating technologies

Published

The environmental engineering group at SLU – Swedish University of Agricultural Sciences is looking for a PhD student to join our team.

We are looking for a PhD student to join our research team on urine concentrating technologies. The PhD will focus on sustainability assessments of the technologies using a socio-technical perspective. Full details of the position can be found here.

Examensarbete – UtvĂ€rdering av vatten och avloppslösningar för GlimĂ„kra Ekoby

Published

I GlimĂ„kra, Östra Göinge planeras en ekoby för vilken byalaget, GlimĂ„kra Utveckling Ă€r huvudman. GlimĂ„kra Utveckling vill ha hjĂ€lp med att utvĂ€rdera olika systemlösningar för vatten och avlopp dĂ„ de önskar att Ă€ven denna aspekt av boendet skall vara miljömĂ€ssigt optimerad. Examensarbetet kommer att utvĂ€rdera olika lösningar frĂ„n konventionellt kommunalt VA till miljömĂ€ssigt optimerade lösningar, t.ex. sorterande system med Ă„terförsel av nĂ€ring och vatten.

Uppdraget för examensarbetet Àr att föreslÄ och jÀmföra nÄgra olika systemlösningar för Vatten och avlopp för GlimÄkra Ekoby som hÀlsa, recipientskydd, resurshushÄllning, ekonomi, anvÀndaraspekter, organisation och teknisk funktion. Byalaget GlimÄkra Utveckling Àr öppna för olika VA-lösningar och ser gÀrna att Àven dagvatten inkluderas i analysen. Under vÄren 2020 gör konsultföretaget Water Revival Systems (WRS) en preliminÀr utvÀrdering av nÄgra lÀmpliga förslag vilka kan komma att ingÄ i system analyserade i examensarbetet.

Föredraget att examensarbetet utförs HT2021

Kontakt: Annika Nordin
annika.c.nordin@slu.se
070-550941

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: UtvÀrdering av reningsprocesser för fluglarver Àmnade som djurfoder

Published

De senaste Ären har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling Àr en miljömÀssigt och ekonomiskt hÄllbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulÀr ekonomi. I fluglarvskompostering fÄs tvÄ produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan anvÀndas som proteinrÄvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan anvÀndas som gödningsmedel eller som rÄvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut frÄn behandlingsresten med en effektivtet pÄ ca 90%. Dock krÀvs en renhetsgrad pÄ >99% för att fluglarverna ska kunna anvÀndas som rÄvara i djurfoderproduktion, sÄledes krÀvs ett extra reningssteg. MÄlet med studien Àr att utvÀrdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras Àr reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingÄr i projektet 5 ton grön fisk i disk dÀr 5 ton fisk uppfödda pÄ lokala rÄvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkÀlla i fiskfodret) ska födas upp och sÀljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Vi söker en postdoktor för att stÀrka vÄr forskning inom miljösystemanalys

Published

Kretsloppsgruppen vis SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker ett postdoktor för att förstĂ€rka vĂ„rt team. SnĂ€lla sprida denna annonsen i dina nĂ€tverk. Vi söker en postdoktor för att stĂ€rka vĂ„r forskning inom hĂ„llbarhetsbedömningar av tekniker för resursĂ„tervinning frĂ„n organiskt avfall frĂ„n stĂ€der, dvs avloppsfraktioner och organiskt fast avfall. Vi Ă€r sĂ€rskilt intresserade av hĂ„llbarhetsbedömningar, t.ex. livscykelanalys, kostnads-nyttoanalys och tekniska innovationsstudier av system utformat för Ă„tervinning av nĂ€ringsĂ€mnen frĂ„n avloppsvatten. 

Mer information om positionen finns hÀr: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2977&rmlang=SE

Kontakt: Jennifer McConville

We are looking for a Post-Doc to join our team & work with sustainability assessment

Published

The environmental engineering group at SLU – Swedish University of Agricultural Sciences is looking for a post-doc to join our team. Please, spread this announcement in your networks. Apologies for cross-posting. We are looking for a post doc to strengthen our research on sustainability assessments of technologies for resource-recovery from urban organic waste, i.e. wastewater fractions and organic solid waste.
We are particularly interested in sustainability assessments, e.g. life cycle assessment, cost-benefit analysis and technological innovation studies of systems designed for the recovery of nutrients from wastewater.

Full details of the position can be found here: https://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=2978&rmlang=UK

Contact: Jennifer McConville

Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Published

UtslÀpp av mikroplast frÄn hushÄllen stÄr för en betydande del av den mÀngd som inkommer till avloppsreningsverken och tvÀtt av syntettextil Àr sannolikt den största enskilda kÀllan till mikroplast i hushÄllsspillvatten. Mikroplastens flödeskedja frÄn avloppsvatten reningsverk till miljö behöver studeras för att en bÀttre bedömning av problemets omfattning ska kunna genomföras. Förekomsten av mikroplast i slam och pÄverkan frÄn olika slambehandlingsprocesser behöver utredas. Det saknas standardiserade metoder för analys av mikroplaster vilket gör det svÄrt att spÄra kÀllor samt att utvÀrdera ÄtgÀrder för att minska mÀngden inkommande mikroplaster till reningsverk. DÀrför Àr det av hög prioritet att utveckla provberednings- och analysmetoder som Àr pÄlitliga och kostnadseffektiva. I TGA analyseras en kÀnd mÀngd (massa) material (t.ex. slam) genom att utsÀttas för termisk sönderdelning under stigande temperatur (50-2000 °C). Under processen ökar temperaturen kontinuerligt och olika material sönderdelas och avgÄr vid olika temperaturer vilket skapar ett diagram av massförlust som funktion av temperatur. En stor fördel med TGA Àr att det Àr en automatiserad analys som med en relativ liten arbetsinsats bör ge totalhalterna av olika mikroplaster i provet, vilket bör innebÀra att analysen, jÀmfört med dagens analysmetoder, bör kunna bli vÀsentligt billigare.

Masterprojekt Mikroplastlösning – Proteinpolymer frĂ„n matavfall

Published

Insektproteinbaserad polymerutveckling ger en ny alternativ resurs för plastproduktion som möjliggör utvinning av livsmedel frÄn matavfall. De amerikanska vapenflugslaverna omvandlar effektivt organiskt material i avfallet till sin egen biomassa som Àr rik pÄ protein. Att anvÀnda dessa proteiner för plastproduktion gör det möjligt att dra nytta av resurserna i matavfall som för nÀrvarande gÄr förlorade. Dessutom konkurrerar sÄdan produktion inte med livsmedelsproduktion till skillnad frÄn vissa andra typer av bioplast.

Master Projekt: Insektproteinresurs för plastproduktion

Published

Den globala plastproduktionen ökar med ökande befolkningskrav och förpackningskrav. Produktionen av plastförpackningar ansvarar för nĂ€stan hĂ€lften av all plast som produceras i EU. För nĂ€rvarande finns det inga enkla sĂ€tt att Ă„tervinna plast frĂ€mst pĂ„ grund av att det finns flera typer av plast som inte sorteras ordentligt. Detta leder till en verklighet dĂ€r Ă€ven i utvecklade ekonomier Ă„tervinns majoriteten av plastförpackningar inte utan istĂ€llet dumpas, deponeras eller i bĂ€sta fall förbrĂ€nns. Även om det Ă€r viktigt att fortsĂ€tta arbetet mot bĂ€ttre segregering av plastavfall Ă€r det lika viktigt att hitta ett hĂ„llbart och förnybart rĂ„material för plastproduktion.