Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom miljösystemanalys

Kretsloppsgruppen vis SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker ett postdoktor för att förstärka vårt team. Snälla sprida denna annonsen i dina nätverk. Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom hållbarhetsbedömningar av tekniker för resursåtervinning från organiskt avfall från städer, dvs avloppsfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av hållbarhetsbedömningar, t.ex. livscykelanalys, kostnads-nyttoanalys och tekniska innovationsstudier av system utformat för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten. 

Mer information om positionen finns här: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2977&rmlang=SE

Kontakt: Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *