Master Projekt: Insektproteinresurs för plastproduktion

Den globala plastproduktionen ökar med ökande befolkningskrav och förpackningskrav. Produktionen av plastförpackningar ansvarar för nästan hälften av all plast som produceras i EU. För närvarande finns det inga enkla sätt att återvinna plast främst på grund av att det finns flera typer av plast som inte sorteras ordentligt. Detta leder till en verklighet där även i utvecklade ekonomier återvinns majoriteten av plastförpackningar inte utan istället dumpas, deponeras eller i bästa fall förbränns. Även om det är viktigt att fortsätta arbetet mot bättre segregering av plastavfall är det lika viktigt att hitta ett hållbart och förnybart råmaterial för plastproduktion.

Projektet kommer att undersöka extraktionsmetoder i syfte att producera proteinbaserad plast från organiskt avfall som matats till fluglarver. Användning av den amerikanska vapenflugans (BSF) larverprotein härrörande från livsmedelsavfall så elimineras konkurrensen med livsmedelsproduktionen och har därmed potential att bli en hållbar och förnybar råvara för plastproduktionsindustrin. BSF-larver är särskilt effektiva när det gäller att konsumera organiskt material och omvandla det till sin egen biomassa på grund av deras biologi. Larverna kan omvandla upp till 30 % av den organiska fraktionen i avfallet till sin egen biomassa. Råprotein från larver kommer att användas som bas för plastutveckling. Teknologier för att få plast från proteiner utvecklas för flera substrat. Medan genomförbarhetsstudier av växtprotein för plastproduktion har utförts, har endast ett första test av larvens råa extrakt genomförts och bekräftat att det kunde vara möjligt att producera plast. En effektiv och pålitlig extraktionsmetod för proteiner och kitin från amerikanska vapenflugslarver kommer att utvecklas i detta projekt. Extraktet kommer att utvärderas som råmaterial för plastproduktion.

Ansökningsfrist: 2020-01-01

Detta är ett mastersprojekt på 30 hp för studenter med bakgrund inom kemi, materialvetenskap och miljöteknik. Detta är ett samarbetsprojekt mellan KTH och SLU Uppsala, men kommer att utföras på KTH.

Vänligen kontakta: Evgheni Ermolaev, forskare i miljöteknik SLU (evgheni.ermolaev@slu.se) eller Mikael Hedenqvist, professor i polymermaterial KTH (mikaelhe@kth.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *