Masterprojekt Mikroplastlösning – Proteinpolymer från matavfall

Insektproteinbaserad polymerutveckling ger en ny alternativ resurs för plastproduktion som möjliggör utvinning av livsmedel från matavfall. De amerikanska vapenflugslaverna omvandlar effektivt organiskt material i avfallet till sin egen biomassa som är rik på protein. Att använda dessa proteiner för plastproduktion gör det möjligt att dra nytta av resurserna i matavfall som för närvarande går förlorade. Dessutom konkurrerar sådan produktion inte med livsmedelsproduktion till skillnad från vissa andra typer av bioplast.

Proteinbaserad plast är känd för sin förmåga att absorbera vatten och så småningom bryta ner helt. Det förväntas att resultatet av denna upplösning kommer att bli fullständig nedbrytning till de grundläggande komponenterna i det ursprungliga proteinet. Detta projekt kommer att undersöka de förutsättningar som krävs för att fullständigt lösa upp plasten för att uppnå en fullständig nedbrytning utan mikroplastproduktion som ett resultat. Detta kommer att bekräfta användbarheten för industrin som mikroplastfritt material. Insektsproteinbiopolymer kommer att användas i projektet och kommer att brytas ned i vatten med vatteninkubation, enzymatisk nedbrytning med icke-specifika proteaser och mikrobiell nedbrytning. Nedbrytningsprocessen kommer att utvärderas tillsammans med förändringar i polymeregenskaper. Utvecklingen av protokoll för utvärdering av nedbrytning och utvärdering av mikroplastproduktion kommer att utföras som en del av projektet och är därför öppen för studenten att etablera.

Ansökningsfrist: 2020-01-01

Detta är ett mastersprojekt på 30 hp för studenter med bakgrund inom kemi, materialvetenskap och miljöteknik. Detta är ett samarbetsprojekt mellan KTH och SLU Uppsala, men kommer att utföras på KTH.

Vänligen kontakta: Evgheni Ermolaev, forskare i miljöteknik SLU (evgheni.ermolaev@slu.se) eller Mikael Hedenqvist, professor polymermaterial KTH (mikaelhe@kth.se)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *