Examensarbete – Utvärdering av vatten och avloppslösningar för Glimåkra Ekoby

I Glimåkra, Östra Göinge planeras en ekoby för vilken byalaget, Glimåkra Utveckling är huvudman. Glimåkra Utveckling vill ha hjälp med att utvärdera olika systemlösningar för vatten och avlopp då de önskar att även denna aspekt av boendet skall vara miljömässigt optimerad. Examensarbetet kommer att utvärdera olika lösningar från konventionellt kommunalt VA till miljömässigt optimerade lösningar, t.ex. sorterande system med återförsel av näring och vatten.

Uppdraget för examensarbetet är att föreslå och jämföra några olika systemlösningar för Vatten och avlopp för Glimåkra Ekoby som hälsa, recipientskydd, resurshushållning, ekonomi, användaraspekter, organisation och teknisk funktion. Byalaget Glimåkra Utveckling är öppna för olika VA-lösningar och ser gärna att även dagvatten inkluderas i analysen. Under våren 2020 gör konsultföretaget Water Revival Systems (WRS) en preliminär utvärdering av några lämpliga förslag vilka kan komma att ingå i system analyserade i examensarbetet.

Föredraget att examensarbetet utförs HT2021

Kontakt: Annika Nordin
annika.c.nordin@slu.se
070-550941

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *