Hösilageintolerans får byta namn

Begreppet ”hösilageintolerans” brukade användas för att beskriva detta problem som vi idag kallar för fri fekal vätska (FFV) hos häst. Anledningen till att vi brukade kalla det för hösilageintolerans var att de flesta hästarna som rapporterades vara drabbade av detta problem fick symptomen i samband med att de utfodrades med hösilage. När problemet hade uppmärksammats kom de även in rapporter om hästar som fått samma problem när de utfodrats med andra typer av grovfoder vilket gör att ”hösilageintolerans” inte längre känns som ett korrekt begrepp att använda. Detta kunde vi även se i en av projektets delstudier som blev klar i början av året där vi även fick hjälp av examensarbetaren och veterinärstudenten Hanna Ygland. Det var en webbaserad undersökning som riktades till svenska och norska hästägare till hästar med FFV. Totalt var det 545 hästar som var med i studien (306 svenska hästar och 239 norska hästar) och resultaten från denna studie visade tydligt att hästar kan få dessa symptom både från hösilage men även från hö. Majoriteten av hästarna rapporterades visa FFV när de utfodrades med inplastat grovfoder (>75 %), men även att många (20 %) av hästarna rapporterades visa FFV även när de utfodrades med hö. Andra intressanta resultat var att majoriteten (61 %) av hästarna inte visade FFV/ visade reducerade symptom när det utfodrades hö, att många (63 %) hästar blev bättre när de utfodrades med hö istället för inplastat grovfoder eller när de gick över till bete (48 %). Resultaten från denna studie visar att utfodring av inplastat grovfoder inte tycks vara den enda orsaken till tvåfasindelad träck hos häst. Jag kommer lägga upp en länk till Hannas examensarbete när det har lagts upp på SLUs webb!

/ Katrin

 

Fri fekal vätska

Syftet med projektet ”fri fekal vätska hos häst- kopplat till utfodring och vård” är att kartlägga problemet och därmed omfattningen av fri fekal vätska hos hästar i Sverige och Norge. Hästen kan vara drabbad av fri fekal vätska i allt från några dagar veckor till flera månader. De symptom som hästarna uppvisar är att träcken är uppdelad i två faser. Första fasen består av ”vanliga träckbollar” och den andra fasen består av en tunn vätska. Faserna kan avges var för sig eller båda samtidigt. De drabbade hästarna visar ofta obehag i samband med att de avger träck genom att trampa runt med bakbenen och vifta med svansen, men visar sällan några sjukdomssymptom (feber, viktminskning, minskad aptit). Däremot blir detta ett välfärdsproblem och hälsoproblem, samt stora problem vid omvårdnad och skötsel av hästen. För att vätskan inte ska torka in i huden runt analöppning, vid svansrot och längs med bakbenen och irritera huden behöver hästen tvättas av flera gånger om dagen.

Vi vill undersöka om fri fekal vätska hos häst är kopplat till nutrition och vård och i sådana fall vilka kopplingar som finns. För att undersöka detta har vi då en huvudstudie i projektet som är en fall- och kontrollstudie. Detta innebär att det finns en grupp med hästar som har fri fekal vätska (FFV) (fallgrupp) och en grupp med hästar som inte har FFV (kontrollgrupp). De analyser som kommer att genomföras är kemiska, nutritionella, biokemiska och mikrobiella (hygieniska) analyser på totalt grovfoderprover, samt biokemiska och mikrobiella analyser på träcken. Resultaten från denna studie förväntas öka kunskapen kring kopplingen mellan foder och hästens mag-tarmkanal, mag-tarmkanalens mikrobiota och hur den förändras med tid och utfodring strategi.

/Katrin

Välkommen hit!

Detta är en ny SLU-blogg med fokus på tarmstörningar hos häst. Idén för denna blogg kom upp när jag satt och funderade hur jag på ett enkelt sätt kunde uppdatera alla hästägare (både de som har hästar som deltar i projektet, men även andra som är intresserade) på ett enklare och mer lättillgängligt sätt.

I första hand kommer bloggen att handla om mitt doktorandprojekt ”fri fekal vätska hos häst- kopplat till utfodring och vård” och jag kommer då att skriva om vad som har hänt, vad som händer just nu och vad som kommer att hända inom projektet. Utöver det kommer jag även skriva generellt om hästutfodring och hälsa utifrån vanliga frågor och vad jag tror kan vara intressant för er att läsa. Ni får gärna komma med frågor och förslag på intressanta ämnen genom att kommentera på inläggen eller mejla mig på katrin.lindroth@slu.se

 

/ Katrin