Projektstatus och ny kolikstudie!

Just nu är vi i full gång med att skriva ihop resultaten från den första studien i projektet, den ”stora enkätstudien” som riktade sig till hästägare vilka har/hade en häst med fri fekal vätska (FFV) vid tidpunkten då enkäten skickades ut. Vi fick väldigt mycket värdefull information gällande hästar med FFV från denna enkät och jag vill verkligen passa på att tacka alla som deltog. Tusen tack för att ni tog er tid att svara på enkäten!

Då vi kunde se att det var en stor andel av hästarna med FFV som rapporterades haft tidigare kolik (jämfört med andra hästgrupper) så har vi gått vidare och startat upp ytterligare en studie inom projektet. Syftet med studien är att kartlägga biokemisk och mikrobiologisk sammansättning i träcken hos hästar med kolik (okänd orsak eller gaskolik). Kolikhästarna kommer att jämföras med hästar utan kolik – dessa data finns dock redan så inga kontrollhästar på hästkliniken UDS kommer att behövas. Målet är att få träckprov från kolikhästar i så nära anslutning som möjligt till kolikanfallet. För att kunna göra det, och även få en utförlig dokumentation om hästarnas hälsotillstånd, samarbetar vi med veterinären Maria Landaase Danielsen som också tar emot hästarna när de kommer in till kliniken. Utöver detta kommer hästägarna få svara på en enkät med frågor gällande hästarnas utfodring och vård.

Studien kommer att pågå fram till slutet på året och vem vet kanske kommer vi se skillnader i träckens mikrobiota mellan hästar med och utan kolik? Tänk om det även finns likheter i vilken typ av mikrober som finns i träcken hos hästar med kolik och hästar med FFV?

// Katrin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *