Första artikeln publicerad

Publicerat den

Nu finns resultaten från projektets första studie publicerade i tidskriften Animals. Syftet med studien var att karaktärisera hästar med fri fekal vätska (FFV) och att kartlägga deras utfodring och skötsel. En webbaserad enkät, riktad till hästägare av hästar med FFV, användes för att samla in information. Information om hästen, hästens skötsel- och utfodringsrutiner, förekomsten av… Fortsätt läsa Första artikeln publicerad