Första artikeln publicerad

Nu finns resultaten från projektets första studie publicerade i tidskriften Animals. Syftet med studien var att karaktärisera hästar med fri fekal vätska (FFV) och att kartlägga deras utfodring och skötsel. En webbaserad enkät, riktad till hästägare av hästar med FFV, användes för att samla in information. Information om hästen, hästens skötsel- och utfodringsrutiner, förekomsten av FFV vid olika utfodringsstrategier och vilka kliniska symptom hästen uppvisar vid FFV, samt information om tidigare historik av mag-tarmsjukdomar efterfrågades. Data samlades in från totalt 339 hästar. Resultaten från studien visade bland annat att:

  • Det fanns en stor variation av raser, åldrar, användningsområden, uppstallningsförhållanden och utfodringsstrategier bland hästar med FFV fanns det, vilket innebär att alla olika typer av hästar kan drabbas. 
  • Byte från inplastat vallfoder till hö, till bete eller till ett annat parti av inplastat vallfoder resulterade i minskad förekomst av FFV hos enskilda individer, men inte hos alla hästar.
  • Hästarna i studien rapporterades ha en jämförelsevis hög incidens av kolik (historiskt) jämfört med andra grupper/ hästpopulationer.

Resultaten indikerar att utfodring med inplastat vallfoder inte är en generell orsak till FFV, men att enskilda individer kan ha olika tolerans för olika typer av vallfoder. Hela artikeln finns att läsa här: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/1/76 God fortsättning på det nya året!

Hela artikeln finns att läsa här: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/1/76

God fortsättning på det nya året!

// Katrin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *