Osmolalitet i träck – hur och varför analyserar man det?

Hej,

Jag heter Petra Kangas och deltog under en månads tid i Katrins projekt om fri fekal vätska hos hästar vid SLU i Uppsala. Jag studerar husdjursvetenskap, med nutrition som inriktning, i Finland vid Helsingfors Universitet och kommer att skriva mitt examensarbete om detta ämne. Till mitt examensarbete så var jag med och preparerade prover för analyser, men framförallt så analyserade jag osmolalitet i träckprover. I dagsläget är det okänt varför vissa hästar som utfodras med hösilage får avvikelser i träckkonsistens. Vi ville undersöka om bl.a. träckens osmolalitet har ett samband med detta fenomen.

Mätning av osmolalitet grundar sig i en koncentration av lösta partiklar i en blandning. Osmolalitet mäts ofta i till exempel bio- och hälsovetenskapsforskning, för att det berättar om blandningarnas beteende samt deras kolligativa egenskaper. Osmolalitet påverkar fysiologiska processer såsom vattnets rörelse genom cellmembran. Det finns bevis på att diarré hos hästar kan leda till förminskade värden när det gäller osmolalitet.

För att mäta osmolaliteten så användes en osmometer. Då proverna behöver vara i vätskeform när man genomför analysen så användes vätska som tidigare hade pressats ut ur träcken (pressvätska) och förvarats i frysen. Proverna tinades upp, 15-40 prover per omgång beroende på tid, och en del lades i mindre provrör. Dessa rör passade in i en centrifug med vilken man fick alla större partiklar att rinna till bottnen. Förutom centrifugering var det viktigt att kontrollera osmometerns kalibrering innan mätningen, efter vart 30:e prov som analyserats och i slutet av dagen. Med kalibrering menas att man säkerställer att apparaten ger rätta värden. Detta utfördes med två olika kalibreringsvätskor samt destillerat vatten. Till själva analysen användes en klar vätska som fåtts med centrifugeringen och 300 µl pipetterades i en provkopp, varefter maskinen utförde analysen. Osmometern vi använde analyserade ett prov i taget enligt vätskans fryspunkt och resultaten var i formen mosmol/kg vätska, som sedan skrevs upp för att kunna analyseras statistiskt.

Eftersom projektet är pågående, är analyseringen av resultaten inte klara. Det återstår alltså ännu att se, om det finns skillnad i osmolalitet och de andra undersökta egenskaperna mellan fall- och kontrollgrupp.

 

En glad vår åt alla,

Petra

Finns det tillskott som tar bort/ minskar symptomen för FFV?

Detta är en väldigt vanlig fråga som jag får och på den vill jag svara både ja och nej. Ja, för att vissa tillskott har visat sig kunna ta bort symptomen hos vissa hästar och nej, för att samma tillskott inte alls fungerar/ endast fungerar en kort period (1-2 veckor) för andra hästar. Detta gör det svårt att ge rekommendationer på vilket tillskott man ska ge speciellt då vi inte vet ännu vad som utlöser FFV.

Det man kan se om man tittar på de produkter som finns tillgängliga är att de ofta är baserade på någon typ av oligosackarider (prebiotika) eller olika typer av jäst (probiotika). Detta då tidigare studier påvisat förbättrade miljöer i hästens mag-tarmkanal när antalet goda bakterier (laktobaciller och bifidobakterier) ökat. I andra studier har man även sett att jäst som tillsats ökar den fibernedbrytande kapaciteten. Det man får tänka på när man läser dessa studier är att det ibland förekommer flera olika förändringar och behandlingar i samma studie, vilket kan göra det svårt att faktiskt se vad som påverkat utfallet av studien. Tyvärr saknar produkterna på marknaden ofta innehållsförteckningar och det saknas ofta forskning kring det specifika preparatet. Detta gör det såklart ännu svårare att uttala sig om ett specifikt tillskott eller vilken mängd av tillskottet som bör ges.

Om man har ett tillskott som man provat och det funkar så tycker jag absolut att man kan fortsätta med det. Det viktiga innan man provar ett tillskott bör man titta på hur foderstaten ser ut idag; Uppfyller den hästens näringsmässiga behov? Får hästen tillräckligt med grovfoder (kg ts/ 100 kg kroppsvikt och dag)? Går det att ta bort några överflödiga fodermedel? Om du gör några förändringar här tänk på att göra små förändringar åt gången, ändra mängden successivt och att låta förändringen få tid på sig (2-3 veckor för att se om det sker någon förändring då det tar tid för mag-tarmkanalen att anpassa sig till den nya utfodringen).

 

/Katrin