Finns det tillskott som tar bort/ minskar symptomen för FFV?

Detta är en väldigt vanlig fråga som jag får och på den vill jag svara både ja och nej. Ja, för att vissa tillskott har visat sig kunna ta bort symptomen hos vissa hästar och nej, för att samma tillskott inte alls fungerar/ endast fungerar en kort period (1-2 veckor) för andra hästar. Detta gör det svårt att ge rekommendationer på vilket tillskott man ska ge speciellt då vi inte vet ännu vad som utlöser FFV.

Det man kan se om man tittar på de produkter som finns tillgängliga är att de ofta är baserade på någon typ av oligosackarider (prebiotika) eller olika typer av jäst (probiotika). Detta då tidigare studier påvisat förbättrade miljöer i hästens mag-tarmkanal när antalet goda bakterier (laktobaciller och bifidobakterier) ökat. I andra studier har man även sett att jäst som tillsats ökar den fibernedbrytande kapaciteten. Det man får tänka på när man läser dessa studier är att det ibland förekommer flera olika förändringar och behandlingar i samma studie, vilket kan göra det svårt att faktiskt se vad som påverkat utfallet av studien. Tyvärr saknar produkterna på marknaden ofta innehållsförteckningar och det saknas ofta forskning kring det specifika preparatet. Detta gör det såklart ännu svårare att uttala sig om ett specifikt tillskott eller vilken mängd av tillskottet som bör ges.

Om man har ett tillskott som man provat och det funkar så tycker jag absolut att man kan fortsätta med det. Det viktiga innan man provar ett tillskott bör man titta på hur foderstaten ser ut idag; Uppfyller den hästens näringsmässiga behov? Får hästen tillräckligt med grovfoder (kg ts/ 100 kg kroppsvikt och dag)? Går det att ta bort några överflödiga fodermedel? Om du gör några förändringar här tänk på att göra små förändringar åt gången, ändra mängden successivt och att låta förändringen få tid på sig (2-3 veckor för att se om det sker någon förändring då det tar tid för mag-tarmkanalen att anpassa sig till den nya utfodringen).

 

/Katrin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *