Osmolalitet i träck – hur och varför analyserar man det?

Hej,

Jag heter Petra Kangas och deltog under en månads tid i Katrins projekt om fri fekal vätska hos hästar vid SLU i Uppsala. Jag studerar husdjursvetenskap, med nutrition som inriktning, i Finland vid Helsingfors Universitet och kommer att skriva mitt examensarbete om detta ämne. Till mitt examensarbete så var jag med och preparerade prover för analyser, men framförallt så analyserade jag osmolalitet i träckprover. I dagsläget är det okänt varför vissa hästar som utfodras med hösilage får avvikelser i träckkonsistens. Vi ville undersöka om bl.a. träckens osmolalitet har ett samband med detta fenomen.

Mätning av osmolalitet grundar sig i en koncentration av lösta partiklar i en blandning. Osmolalitet mäts ofta i till exempel bio- och hälsovetenskapsforskning, för att det berättar om blandningarnas beteende samt deras kolligativa egenskaper. Osmolalitet påverkar fysiologiska processer såsom vattnets rörelse genom cellmembran. Det finns bevis på att diarré hos hästar kan leda till förminskade värden när det gäller osmolalitet.

För att mäta osmolaliteten så användes en osmometer. Då proverna behöver vara i vätskeform när man genomför analysen så användes vätska som tidigare hade pressats ut ur träcken (pressvätska) och förvarats i frysen. Proverna tinades upp, 15-40 prover per omgång beroende på tid, och en del lades i mindre provrör. Dessa rör passade in i en centrifug med vilken man fick alla större partiklar att rinna till bottnen. Förutom centrifugering var det viktigt att kontrollera osmometerns kalibrering innan mätningen, efter vart 30:e prov som analyserats och i slutet av dagen. Med kalibrering menas att man säkerställer att apparaten ger rätta värden. Detta utfördes med två olika kalibreringsvätskor samt destillerat vatten. Till själva analysen användes en klar vätska som fåtts med centrifugeringen och 300 µl pipetterades i en provkopp, varefter maskinen utförde analysen. Osmometern vi använde analyserade ett prov i taget enligt vätskans fryspunkt och resultaten var i formen mosmol/kg vätska, som sedan skrevs upp för att kunna analyseras statistiskt.

Eftersom projektet är pågående, är analyseringen av resultaten inte klara. Det återstår alltså ännu att se, om det finns skillnad i osmolalitet och de andra undersökta egenskaperna mellan fall- och kontrollgrupp.

 

En glad vår åt alla,

Petra

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *