Hösilageintolerans får byta namn

Begreppet ”hösilageintolerans” brukade användas för att beskriva detta problem som vi idag kallar för fri fekal vätska (FFV) hos häst. Anledningen till att vi brukade kalla det för hösilageintolerans var att de flesta hästarna som rapporterades vara drabbade av detta problem fick symptomen i samband med att de utfodrades med hösilage. När problemet hade uppmärksammats kom de även in rapporter om hästar som fått samma problem när de utfodrats med andra typer av grovfoder vilket gör att ”hösilageintolerans” inte längre känns som ett korrekt begrepp att använda. Detta kunde vi även se i en av projektets delstudier som blev klar i början av året där vi även fick hjälp av examensarbetaren och veterinärstudenten Hanna Ygland. Det var en webbaserad undersökning som riktades till svenska och norska hästägare till hästar med FFV. Totalt var det 545 hästar som var med i studien (306 svenska hästar och 239 norska hästar) och resultaten från denna studie visade tydligt att hästar kan få dessa symptom både från hösilage men även från hö. Majoriteten av hästarna rapporterades visa FFV när de utfodrades med inplastat grovfoder (>75 %), men även att många (20 %) av hästarna rapporterades visa FFV även när de utfodrades med hö. Andra intressanta resultat var att majoriteten (61 %) av hästarna inte visade FFV/ visade reducerade symptom när det utfodrades hö, att många (63 %) hästar blev bättre när de utfodrades med hö istället för inplastat grovfoder eller när de gick över till bete (48 %). Resultaten från denna studie visar att utfodring av inplastat grovfoder inte tycks vara den enda orsaken till tvåfasindelad träck hos häst. Jag kommer lägga upp en länk till Hannas examensarbete när det har lagts upp på SLUs webb!

/ Katrin

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *