Nu går tåget

Nu har Västra Götalandsregionen, VGR satt ner foten och startar en konkret process för utveckling av de gröna näringarna i regionen. Här finns SLU med som en central nyckelspelare.

Mötet med gamla och nya intressenter som VGR bjöd in till i veckan blev en start på något nytt. Arbetet fortsätter med dialog mellan regionen och departementet och sen genom fortsatt arbete med att forma ett program för de närmaste åren. Grunden är en stabil och hållbar finansiering över tid där VGR utlovar en grundfinansiering under förutsättning av att övriga medfinansierar. Givetvis har detta möte föregåtts av en rad andra förmöten i olika grupperingar …..för när man nämner 40 Mkr till nytta för lantbruksnäringen finns det många som känner sig kallade. Jag måste medge att jag därför blivit lite orolig för SLU:s framtida roll. Att utan några pengar i fickan, med ett nationellt SLU fokus, utan konkreta beslut om vår framtid i Skara och med många intressenter som gärna vill ta vår plats i ett förväntat vacum. Ja, det kunde gått illa men det gjorde inte det – tvärtom!! 

Jag fick åter uppleva en härlig känsla av verkliga vänner som alla förstår och inser både vår situation och nyttan av att arbeta tillsammans med ett gemensamt starkt fokus för de gröna näringarnas utveckling….. och därmed också stödja en stark ort i Skara. Glädjande var också att från SLU deltog Johan Schnürer som därmed kunde visa på SLU:s engagemang från högsta ledningen. Det känns riktigt bra!

Nu närmar vi oss 2 december den första och enda dag denna termin då bedömargruppen för Skarautredningen kunde mötas. Jag får möjligheten att bidra med min berättelse vid detta första möte som äger rum i Skara direkt efter informationsmötet om framtidens SLU.

Alla SLU-are i Skara – Missa nu inte informationsmötet på måndag. Nu finns hela ledningen från såväl universitets- som fakultetsnivå på hemmaplan. Ta chansen att delta, ställ frågor och sätt er in i hur Skara hänger ihop med övriga SLU och hur övriga SLU hänger samman med Skara.

Till sist ett särskilt tack till vår rektor Lisa Sennerby Forsse som kom till Skara och lyssnade på både personal och studenter i den mycket svåra situation vi hamnat i. Det är i svåra tider som ledarskap sätts på prov och där tilliten är A och O. Vi ser fram mot fortsatt arbete för framtidens SLU där SLU i Skara medverkar som en av många viktiga delar.

En riktigt fin adventshelg önskar jag er alla!

Margareta

 

 

Rektor till Skara

Det är glädjande att kunna berätta att Rektor nu kommer till SLU i Skara, närmare bestämt den 20 november. Något vi efterfrågat för att kunna föra en öppen och ärlig dialog om vår framtid i relation till senaste tidens uttalanden i press.

Det är verkligen beundransvärt med den lojalitet som ni alla i Skara visar SLU trots dagens ovisshet. Men allt har sitt pris och tålamodet har börjar ta slut lite varstans under de senaste två veckorna. Oro, misstro och tom uppgivenhet som varit främmande för huvudorten Skara. Vårt fina SLU i Skara med den välkända Skaramodellen, som för övrigt myntades av en av SLU:s första rektorer, har alla förutsättningar att ta sig genom även denna storm. Men det kräver att vi har framtidstro och tillit till högsta ledningen.

Mitt bidrag till framtidstro består i ett formellt brev till samordningsgruppen som avslutas med tre konkreta förslag . Detta efter att ha lyssnat på våra studenter och deras oro för utbildningskvaliten i Skara.

Förslagen är i korthet att skapa gynnsamma övergångslösningar och långsiktiga möjligheter för forskare och lärare att bo kvar i Skara. Att använda av omställningsresurser för att behålla biblioteket liksom KTC och dess resurser så länge det finns studenter i Skara.

SLU:s värdegrund beslutades på styrelsemötet 20 juni. Något som nog gått många av oss förbi. Värdegrunden uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ska ge en vägledning i vardagen, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden.

Så bra att det finns en värdegrund tänker jag, nu gäller det bara att implementera den i verksamheten. Något som tog sin början i rektors chefsmöte förra veckan. Med värdegrundens rubriker vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande fick vi diskutera olika verklighetsbaserade case. Tillbaka till vardagen slås jag av hur vi i Skara just nu  kämpar för just detta. För att upprätthålla kreativiteten, för att få utveckla vetenskapligheten mot nya mål samtidigt som verksamheten bara måste präglas av både  öppenhet och ansvarstagande på alla nivåer för att bli framgångsrik. Denna vardag är inga case utan vår verklighet. Så visst arbetar vi med vår värdegrund.

Fortsatta regionala diskussioner sker nu i olika grupperingar i syfte att åstadkomma en västsvensk kraftsamling för den gröna sektorn. Här spelar SLU en central roll. Samtidigt spelar Västra Götaland just nu en avgörande roll för oss och vår framtida utveckling i Skara. Men detta kräver en motprestation av SLU, en  långsiktighet och stabil utveckling i Skara. I dagsläget handlar detta om forskning och i mitt huvud är det fortfarande, helt enligt utredningens förslag, högre tjänster. Nu återstår det att se bedömargruppens förslag.

Forskningen ska vara kvar i Skara, det beskedet fick vi alla efter styrelsemötet i februari, …..och tillsammans med de av  utredningens förslag som går att realisera utan några särskilda SLU beslut så kör vi! De av er som vill vara med i arbete med olika former av uppdragsutbildning eller annan samverkan, hör av er. Låt oss fortsätta med öppenhet och vilja till lösningar för att skapa den utveckling som vi alla längtar efter och som ni alla är så väl värda!

Margareta