Skara på kartan igen

En sån vecka….som sätter SLU i Skara på kartan – igen! Ja, jag vet att det är ett SLU som gäller,  men utan en regional kraft hade detta bidrag till det samlade SLU inte varit möjligt. Så jag vill uttrycka denna lokala stolthet som vi alla känner för vårt SLU i Skara.

Grattis!

Denna gång gäller det särskilt två personer ska ha särskild uppmärksamhet;  Maria Andersson som med sitt stora engagemang för de pedagogiska frågorna i år får SLU:s pedagogiska pris! Stort grattis – Du är så väl värd detta och vi är alla så stolta ….och imponerade av din insats Maria! 

Bo Algers – åter har du lyckats! Drygt 10 Mkr för nya produktionssystem för fisk. I hård konkurrens på Formas blev du en av vinnarna. Grattis! Här finns mer information om detta nya spännande projekt;  http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/9/formas-miljoner-till-slu-forskare/

Sist men inte minst så har vi  haft den årliga Smedjeveckan, en vecka med diverse aktiviteter som populärvetenskapligt speglar delar av vår verksamhet. Som vanligt uppmärksammat i radio och tidningar med trevliga inslag, bl.a uppdrag 12, nya ideér och affärslösningar med nyttjande av djuren. I år var många studenter starkt involverade och tillsammans blev både hund- och hästdagen lyckade arrangemang. Tack till alla medverkande och till Vanja som på ett föredömligt sätt koordinerat och sett till atta allt föll på plats!

Utredningen igen

Två steg fram och ett bak. Kanske är det det som gör livet så spännande, dessa ständiga utmaningar. Nu vilar ett tungt ansvar på den utredningsgrupp som ska bedöma de olika förslagen i Skarautredningen och detta innan 1 november. Mer information och uppdragsbeskrivning finns här; http://www.anpdm.com/newsletter/1122207/41435B45714546584571

Utredningsförslagen bygger som ni vet till stor del på samproduktion och det är ett viktigt pussel att med fokus på framtidsfrågorna i samklang med samhälle och näringsliv ta gemensamma steg framåt. Jag har därför återkommande möten med alla våra samarbetspartners. Hittills går detta utmärkt och gårdagens möte med dessa västsvenska företrädare stärker bara bilden. Samtidigt arbetar vi vidare med alla delar i utredningen som inte kräver ett omedelbart SLU beslut.

Nu återstår pusselbiten att forma SLU:s bidrag i denna framtida västsvenska nod, vilket kan ske fullt ut först efter bedömargruppens arbete. Men det är viktigt att detta också harmonierar med den nyligen tillsatta utredning om nationell samverkan och partnerskap. Det är mycket som hänger ihop och jag ser med spänning fram mot fortsatt arbete för vårt SLU!

Margareta

 

 

Mötet

Ibland tar vi myrsteg framåt och ibland stora kliv för vårt SLU i Skara. Igår var enligt mitt sätt att se det, en riktig vändpunkt och vi tog ett jättekliv framåt. 

Politiker i västra Götalandsregionen har länge velat träffa SLU:s ledning för att diskutera framtidsfrågorna för den gröna näringen och SLU:s närvaro i regionen. Man  vill bidra till ett starkt och hållbart SLU i Skara.

Efter min presentation av utredningen på ledningsrådet var Vicerektor Johan Schnürer inte sen att svara upp på denna inbjudan till dialog från västra Götalandsregionen. Vi lyckades snabbt sy ihop ett möte i Stockholm. Ett möte som gick av stapeln igår eftermiddag i mycket positiv anda, med en öppen attityd och med fokus på framtiden. Det gav mersmak och leder till fortsatt dialog mellan SLU och regionen!

Jag vill verkligen delge er alla det engagemang som fanns och den vilja till utveckling som visades från både regionen och från SLU:s ledning.  Det råder ingen tvekan om viljan att medverka till en konstruktiv lösning och viljan till utveckling i Skara från båda parter. Vad kan göra oss mer glada än detta!?

Och som om inte detta vore tillräckligt så har även denna dag inneburit konstruktiva strategiska diskussioner med positiva förtecken. Idag träffades JTI, Agroväst, regionen och LRF. Allt hänger samman och jag är övertygad om att vi är på väg att forma något riktigt bra för alla parter i ett västsvenskt triple Helix.

Imorgon fortsätter strategidiskussioner med naturbruksförvaltningen och jag tänker inte förekomma denna diskussion – det kommer i nästa blogg. Nu får vi glädjas åt alla goda vänner som stödjer vår framtid …. för både framtidens SLU ….och i ett västsvenskt sammanhang.

Fortsättning följer 🙂

Margareta 

 

 

 

Välkommen till Skara och ett nytt läsår!

Nu är det full fart igen på Campus i Skara. Kungen besökte GTP, BYS är i full gång och nya förväntansfulla SLU-studenter har kommit och välkomnas givetvis av oss alla på plats i Skara. Men också av både Dekan och Rektor på video från Uppsala. Alla vill vi bidra till att detta kommande läsår blir riktigt bra med hög kvalitet för er nyanlända studenter! Jag vet också att Skara studentkår kommer göra allt för att få er att trivas hos oss i Skara.

Utredningen om utvecklingspotentialen i Skara är presenterad i Rektors ledningsråd den 26 augusti där jag fick god tid att berätta om det arbete som ligger till grund för de olika förslagen samt förankringsarbetet såväl internt som externt. Nu går vi in i en ny fas. Rektor utser en arbetsgrupp som kommer bearbeta utredningsförslagen med hänsyn till arbetet med framtidens SLU. Fortfarande är planen att beslut ska tas i SLU:s styrelse på novembermötet.

Jag har tackat ja till att sitta med i en utredning som handlar om ett nationellt partnerskap för SLU. Här finns många synergier med utredningsarbetet och personligen tycker  jag att det känns riktigt bra att samverkansfrågorna nu och här prioriteras.

Det är mycket vi kan göra som är bra för SLU utan att förekomma framtida beslut. Därför har arbetet med flera av förslagen fortsatt under sommaren. Intresset för utredningen är stort och många kontakter har tagits, arbetet fortsätter med såväl lantbrukets företrädare, myndigheter och politik i västra Götaland. 

Vi alla i Skara har ett stort arbete framför oss så nu gäller det att kavla upp ärmarna och fortsätta arbetet i denna nästa fas. Det SLU i Skara står för är viktigt för framtidens SLU. Varmt välkomna tillbaka till denna spännande höst!

Margareta