Många frågor

Ja, så kom då en utredning till som kan komma att beröra SLU i Skara. Denna gång en organisationsutredning som presenterats för SLU:s styrelse den 26 september. Den innehåller ju så mycket, som berör så många vid SLU, men med mina ”Skara glasögon” kan jag tycka att den kan ha särskilt stor betydelse just för vår framtid. Men det är inget som står i klartext, i själva verket är det inte en utredning som pekar på eller ens nämner Skara. Den innehåller många spännande och stora tankar och förslag men den ger också enligt min mening utrymme för tolkningar.

Mycket kort rekommenderar utredningen följande;

Nya fakulteter, (college) och namnbyte skapar tydligare profil som tillsammans  med starka Campus i Umeå, Ultuna och Alnarp, dit utbildningarna koncentreras, gör att SLU kan möta en global framtida konkurrens.

Jag vet – det var en orättvist kort sammanfattning men ändå det som kanske mest berör Skara.

Men vi då? – frågorna haglar över mig för stunden från både anställda på SLU, samarbetspartners på Campus och omvärlden och inte har jag några bra svar, ….eller jo, det har jag! 

Detta är viktigt:

Detta är utredningens rekommendation och några detaljbeslut är inte tagna i SLU:s styrelse, inte heller har huvudortsbegreppet diskuterats.  

Lantbruksnäring, politiker och myndigheter i västra Sverige ser dagens verksamhet på SLU i Skara som en viktig pusselbit i framtidens kunskapsutveckling för de gröna näringarna. Vi behövs och vi gör nytta! 

Vi ingår i ett västsvenskt sammanhang där forskningsfrågorna är prioriterade.

Vi har en miljö som erbjuder en stor attraktionskraft bland både forskare och studenter.

Vi är kända för ett entreprenöriellt förhållningssätt och förmåga att se möjligheter framför hinder.

Ni är alla viktiga för SLU, så låt oss nu se på möjligheterna, i ett gott samförstånd, för ett SLU. Vi behövs och spelar roll!

Vi ses snart igen…sköt om er!

Margareta

 

Full fart igen…..

Nu är våra studenter tillbaka, det märks på Campus och det märks i Skara. Hela Campus lever upp, det blir fullt av energi. Ja, det är svårt att inte ryckas med!

Ni studenter är efterlängtade, känn er varmt välkomna till SLU och till Skara!

Full fart framåt (3F) kallade vi en utredning för några år sedan och det kan man nog säga att det fortfarande är i Skara. Det finns en entreprenöriell anda på Campus som ger kraften att se möjligheter före hinder. För närvarande pågår flera större SLU-utredningar som kan komma att påverka oss i Skara. Som följd av en delrapport, med förslag att utbildningarna i Skara skulle flytta till Uppsala, har både politiker och näringsliv såväl reagerat som agerat. För en vecka sedan samlades politiker från nationell, regional och kommunal nivå för att tillsammans med näringsliv diskutera behovet av de gröna näringarnas utvecklingskraft i Västra Sverige. SLU i Skara ses som en viktig resurs för denna utveckling.

Ytterligare en externt driven process med koppling till SLU i Skara pågår. Denna gång har Hushållningssällskapet och LRF i Väst bjudit in till diskussion omkring länken mellan tillämpad forskning och affärsutveckling i lantbruket och hur denna kan stärkas. Viktiga och spännande frågor inför framtiden.

När terminen börjar blir det oavsett om man vill eller inte lite av en rivstart, så även i år. Miljöcertifiering för orten närmar sig, Götala forskningsstation står inför stora utmaningar som kräver regionalt stöd och samverkan, samarbetet med Högskolan i Skövde har resulterat i nya utbildningsförslag inom efterfrågade områden, Drivhuset Skaraborg utvecklas och genererar goda resultat. Bara för att nämna några av de många aktiviteter som just nu påverkar orten Skara.

Denna blogg är ett försök att komplettera vår interninformation på Campus men givetvis också sprida information till de i våra nätverk som vill följa oss på SLU i Skara. Min förhoppning är att kunna förmedla nyheter och reflektera över aktualiteter som berör oss alla på SLU Campus i Skara.

Men det blir som mest några tillfällen per månad ….så har jag inte lovat för mycket.

Vi ses igen!

Margareta