Framtidens mat – bönor och ärtor från svenska åkrar!

Publicerat den

Seminarium, studiebesök, fältvandring och middag

11 september 2018 start kl 13.00, Färjestaden, Öland

Bruna, vita, kidney, borlotti, yin-yang bönor – visste du att alla dessa bönsorter odlas i Kalmar-Ölandsregionen? Här finns också Sveriges enda storskaliga renseri för bönor och ärtor. Dessa baljväxter är fulla av nyttiga näringsämnen och en viktig del i det gröna proteinskiftet mot en mer hållbar kost.

Nu erbjuds en unik möjlighet att uppleva närkontakt med svensk  baljväxtodling, träffa baljväxtföretagare, ta del av trendspaningar och av resultat kring spännande forskning och produktutveckling om baljväxter. Välkommen till en halvdag om baljväxter som arrangeras av forskningsprojektet New Legume Foods. Arrangemanget vänder sig till alla som på olika sätt är intresserade av baljväxter; produktchefer, uppköpare, handlare, kockar, lantbrukare, entreprenörer/mathantverkare, forskare med flera.

Anmäl dig här! Du anmäler dig till seminariet, studiebesöket, fältvandringen och middagen separat. Sista anmälningsdag 31 augusti.

Program:

13.00-14.30 Seminarium med följande teman

  • Handelns och industrins syn på baljväxternas potential
  • Baljväxtodling i Kalmar-Ölandsregionen
  • Produktutveckling med baljväxter – näring och kvalitet
  • Forskningsprojektet New Legume Foods
  • Trendspaning

15-16.30 Besök i renseriet Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter

16.30-19.00 Fältbesök hos bönodlare

19.30 Baljväxtmiddag  på Hotel Skansen

Dagen är avgiftsfri men önskar man delta i middagen kostar den 325 kr. Begränsat antal platser.

Does common bean form root nodules when grown on a field for the first time? – MSc thesis presentation 19/1

Publicerat den

Christina Hultman, who is studying at the Agriculture Programme – Soil and Plant Sciences at SLU, will present her Master’s thesis entitled:

Abundance of root nodules on common bean, Phaseolus vulgaris
– a comparison between Swedish fields with and without a recent history of common bean cultivation

Friday 19 January 2018, 9.30–10.30 in room Marken, the MVM-building, Ultuna.

Christinas has performed her master’s thesis project  within New Legume Foods.

 

Summary of the thesis:

Legumes such as common bean, Phaseolus vulgaris L. are climate-smart protein sources which can be part of sustainable agriculture and eating habits to increase the resilience in our food system. Common bean cultivation in Sweden is expanding to new and larger areas where common bean has not been grown before, and it is currently unclear whether farmers should be recommend to inoculate with efficient rhizobia when sowing common bean on fields where the crop has not been grown before.

To evaluate the need for inoculation, this study has examined root nodulation of common bean plants cultivated on fields with and without a recent history of common bean cultivation. Farmer’s fields on the two Swedish islands Öland and Gotland were used for the investigations and a farmer survey was conducted to collect information about the fields. Soil pH, root nodules and plant biomass were measured at pod fill and pods as well as residual plant biomass were measured at full maturity.

There was a clear difference in presence of root nodules between the two types of fields. Both root nodule abundance and proportion of active root nodules per plant with root nodules were significantly higher on fields with a recent history of common bean cultivation than on fields where common bean was not cultivated for at least 20 years. However, neither pod weight nor residual aboveground biomass weights were significantly correlated with number of root nodules or proportion of active root nodule.

These results emphasize the importance of giving recommendations to inoculate common bean seeds with the right species of rhizobium bacteria before sowing, when cultivating common bean on a field for the first time. An additional recommendation might be to decrease the amount of nitrogen fertilization of common bean, since common bean plants grew well even with a very low abundance of root nodules and where many of them were inactive, indicating that soils contained enough plant available nitrogen for good plant growth without nitrogen fixation. However, further investigations are needed before to give firm recommendations on reduced nitrogen fertilization of common bean.

Lyssna på en pod-cast om baljväxter!

Publicerat den

I denna pod-cast som producerats av SLU plattformen Future Food berättar SLU-forskaren Elin Röös om projektet New Legume Foods,  Håkan Johnsson VD för KÖTP berättar om hur produktionen utvecklas och efterfrågan går stadigt uppåt och Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap, berättar om baljväxters  effekter på hälsan. Kokboksförfattaren Jenny Damberg bjuder på maränger gjorda på kikärtsspad och berättar hur man kan laga baljväxter på nya sätt för att ta bort tråkstämpeln. SLU-forskaren Georg Carlsson intervjuas om vilken sort som har särskild framtidspotential.

Lyssna här >>>>>>

 

Mer baljväxter på åkern och tallriken – hur kommer vi dit?

Publicerat den
Vad finns det för möjligheter att utöka både svensk produktion och konsumtion av baljväxter? Hur nyttigt är det att äta baljväxter och hur miljövänliga är de egentligen? Detta och lite till får du svar på i ett seminarium som arrangeras på SLU den 8 november.

Tid: 2017-11-08 08:30 – 13:00
Sista anmälningsdag: 3 november 2017
Pris: Kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk
Plats: SLU Alnarp, Crafoordsalen, Videolänk till SLU i Uppsala, Skara and Umeå (lokal meddelas senare)
Seminariet streamas också så det finns möjlighet att ta del av det på valfri dator. (Välj Alnarp och skriv ”Deltar på distans” i rutan ”Önskemål” i anmälningsforumuläret.)

Målgrupp: Alla intresserade av baljväxter för humankonsumtion

Arrangörer: Forskningsprojektet New Legume Foods (SLU, JIBS och Linnéuniversitetet), Partnerskap Alnarp och SLU Future Food

Program 

8.30-9.30 Kaffe och baljväxtutställning

9.30-10.00 Baljväxternas förträfflighet! Exempel på produkter och användningsområden och hälsomässiga fördelar. Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet

10.00-10.30 Jenny Damberg, författare av boken Bönor, ärtor och linser

10.30-10.45 Varför är hälsomedvetna kunder intresserade av baljväxter? – Andreas Stephan, Jönköping International Business School, presenterar resultat från ett masterarbete

10.45-11.00 Svenska lantbrukares erfarenheter av att odla baljväxter – Georg Carlsson, SLU presenterar resultat från ett masterarbete

11.00-11.10 Bensträckare

11.10-11.25 Är baljväxter miljövänliga? Hur kan vi veta det? – Pernilla Tidåker och Elin Röös, SLU, om hållbarhetsbedömningar av jordbrukssystem och produkter

11.25-11.45 Baljväxter i Kalmarregionen – Thomas Isaksson från Regionförbundet i Kalmar län och Håkan Johnsson, KÖTP

11.45-12.00 Presentation av forskningsprojekten New Legume Foods (Elin Röös, SLU) och MegaLegume (Lina Svanberg, Rise)

12.00-13.00 LUNCH – Baljväxtlunch i Alnarp, Uppsala, Umeå, Skara

Vad får hälsomedvetna konsumenter att köpa baljväxter?

Publicerat den

Nu har Sara och Konstantin avslutat sitt masterarbete. Den övergripande forskningsfrågan löd:

Vilka attityder har hälsomedvetna konsumenter jämtemot baljväxter? Finns andra faktorer än attityder som påverkar konsumenters vilja att köpa baljväxtbaserade produkter?

Utifrån teori kring konsumenters beteende tog de fram en modell för att beskriva hur konsumentens kunskap, smakpreferenser och yttre normer påverkar konsumentens attityd till baljväxter som sedan tillsammans med baljväxternas pris och tillgänglighet påverkar konsumentens avsikt att köpa baljväxtbaserade produkter.

Med hjälp av litteraturstudier och 16 djupintervjuer med hälsomedvetna män och kvinnor i åldrarna 20-58 år testade Sara och Konstantin huruvida denna modell kan användas för att förklara varför konsumenter planerar att köpa eller inte köpa baljväxter.

Kunskap om baljväxter, inklusive deras miljöfördelar i jämförelse med kött, visade sig vara klart viktigt för att deltagarnas attityd till baljväxter. Något förvånande verkade smak inte var lika viktigt för dessa hälsomedvetna konsumenter – de var redo att till viss del kompromissa med smaken till förmån för andra fördelar t.ex. miljö- och hälsofördelar. Yttre normer formade av familj, vänner och sociala medier var också en viktig faktor.

Andra faktorer som påverkade attityderna till baljväxter bland de svarande var näringsinnehåll, trender och intresse för mat. När det gällde baljväxternas näringsvärde uttryckte en deltagare sig så här:

Jag tror att min uppfattning om näringsinnehåll omedvetet påverkar min åsikt om smaken av baljväxter. De blir godare när jag vet att de är bra för mig.”

När det gäller pris sade sig deltagarna vara beredda att betala för kvalitetsaspekter såsom nyttiga livsmedel. När det gäller tillgänglighet fanns blandande åsikter hur viktigt detta var. Faktorer som också nämndes som viktiga var hur produkten såg ut inklusive hur aptitretande den verkade. Nyfikenhet var en annan faktor som kom upp, d.v.s. en vilja att testa på nya produkter.

Utifrån resultaten uppdaterades modellen:

Läs hela arbetet här:

Da Silva Lernstål och Kiratsopoulos (2017) Prevent the World’s Doom, Consume a Healthy Legume: A Qualitative Study of Attitudes and Purchase Intentions of Health-Conscious Consumers.

Presentation of MSc thesis about cultivation and use of grain legumes in food production

Publicerat den

Master student Camilla Olsson, who is attending the Agroecology program at SLU, has performed her MSc thesis within the Project New Legume Foods. Camilla’s study is based on interviews with farmers and food industry representatives about their experiences and perceptions about growing and using grain legumes for human consumption. She will present her thesis on Wednesday 31 May 2017, 13.00, in the Vegetum seminar room at SLU, Alnarp.

The title of Camillas thesis is Expanding the Grain Legume Food Production in Southern Sweden – Qualitative insights from producers and representatives from the food industry.

 

Välkommen till fältvandring och diskussion om baljväxtodling 20 juni!

Publicerat den

Welcome to field visits and discussion about legume cultivation, 20 June 2017. So far, the event is only decribed in Swedish. Please contact georg.carlsson@slu.se if you want to know more.

Fält med åkerböna. Foto: G Carlsson

Är du intresserad av testa nya grödor eller öka din odling av bönor, linser eller ärter? Skulle du vilja att de baljväxter som du odlar används i nya hälsosamma livsmedel?

Välkommen till en inspirerande eftermiddag där vi tittar på baljväxter i fält, tar del av en presentation om framgångsfaktorer i kanadensisk baljväxtodling och diskuterar engagemang i en odlargrupp som ska utvärdera baljväxtodling tillsammans med forskare i projektet New Legume Foods.

Tid: 20 juni 2017, kl 13.00 – 18.30 (följt av mingel)
Plats: Norra Knästorp (gård utanför Lund med ekologisk odling), därefter Alnarp
Målgrupp: framförallt lantbrukare, men även andra aktörer inom lantbruks- och livsmedelssektorn samt intresserad allmänhet.

Anmälan: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20170620.aspx

Program:

13.00: Joel Månsson, ekologisk lantbrukare utanför Lund, tar emot oss och visar gårdens odling av konservärter och åkerbönor, samt provodling av bondbönor och vaxbönor

14.30: Fältbesök Alnarp: Georg Carlsson forskare vid SLU Alnarp, visar fältförsök med olika baljväxter, inklusive samodling med baljväxter och spannmål

16.00: Föreläsning och diskussion via videolänk (slottet, Alnarp) om framgångsfaktorer bakom kanadensisk baljväxtodling. Tom Warkentin, professor vid University of Saskatchewan, berättar om sin forskning inom förädling av nya baljväxtsorter, och svarar på våra frågor om odling av baljväxter i Kanada

17.00: Kort presentation av projektet New Legume Foods (Georg Carlsson/Elin Röös), och diskussion om medverkan i projektets odlargrupp; vilka grödor och odlingsåtgärder vill vi testa? hur ska de utvärderas? exempel på livsmedel baserade på dessa grödor?

18.30: Mingel med baljväxtmat

Många baljväxtprojekt på gång! Many legume related projects ongoing!

Publicerat den

Below is a list of projects, companies and initiatives related to legumes. Let us know the ones we missed – elin.roos@slu.se.

Blue cheese tofu based on Swedish fava beans and soybeans, a project which aims at developing a product similar to blue cheese that is based on fava beans and soybeans grown in Sweden. https://www.sp.se/en/index/services/protein/Sidor/default.aspx and https://www.vinnova.se/p/adelosttofu-baserad-pa-svenska-akerbonor-och-svensk-soja/

EUROLEGUME (2014-2017) is an EU project with the overall objective to improve the sustainable production of leguminous crops and their multipurpose use, including the evaluation of new food and feed products. http://www.eurolegume.eu/

Fagraslätt farm produces several different grain legumes, with possibility for distribution directly to consumers http://www.fagraslatt.se/

Food for progress, a company that produces ingredients and foods based on common beans and faba beans (aka fava beans or field beans). http://www.eatbeat.se/

FIOL – Focus on Intercropping in Organic Legumes (2015-2017). A Swedish participatory research project aiming to identify factors that could stimulate an increased use of grain legume-cereal intercrops in Swedish organic production of legumes for food and feed. https://www.slu.se/en/departments/biosystems-technology/research/current-projects/ongoing/focus-on-intercropping-in-organic-legumes-fiol/

Grey peas – an unused resource in Swedish gastronomy https://www.vinnova.se/p/graartor—en-oanvand-resurs-i-den-nordiska-gastronomin/

Harvest of green faba beans (field beans), about using the immature green faba bean seeds as a vegetable (similar to frozen green peas) http://www.jti.se/index.php?mact=News2,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=388&cntnt01returnid=53 and https://www.youtube.com/watch?v=vF2JIDC1Z2g

LEGATO (2014-2017) is an EU project with the overall objective to promote the culture of grain legumes by identifying, assessing and suggesting novel varietal development, culture practices, and food uses. http://www.legato-fp7.eu/

Lupin for innovation of climate smart and tasty foods https://www.vinnova.se/p/lupin-for-innovation-av-klimatsmart-och-smakrik-mat/

Nordisk råvara, a company that works with farmers, restaurants, shops and other actors to promote the consumption of traditional and new Swedish legumes. http://nordiskravara.se/

Swedish fava; small-scale processing of faba beans for use as food ingredients. http://svensk-fava.se/

Swedish legumes as raw material for the food industry is a project supported by a group formation grant within the European Innovation Partnership (EIP) framework. http://www.jti.se/index.php?page=eip—innovationsstoed-fran-jordbruksverket

Swedish Organic Lentils (2017-2019) is a Swedish project aiming to investigate possibilities to increase the Swedish organic production of lentil, by assessing how intercropping with different supporting crops and different methods for mechanical weed management influence weed abundance and lentil yields. https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/ekoforsk-en/projects-2017-2019/lentils/

Swedish Tempeh made from peas http://www.swedishtempetations.com/ and https://www.vinnova.se/p/arttempe—ett-kottigt-vegoprotein-med-unika-halsomervarden/