Kontakt / Contact

Projektledare / Project manager:

Elin Röös
Biträdande universitetslektor | Associate Senior Lecturer

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för energi och teknik | Department of Energy and Technology
Postadress: Box 7032, 750 07 Uppsala | Postal address: P.O. Box 7032, SE-750 07 Uppsala
Besöks- och leveransadress: Lennart Hjelms väg 9 | Visiting and Delivery address: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Telefon: 018-67 18 66 | Phone: +46 18 67 18 66
Mobil: 070-305 7710 | Mobile: +46 70 305 7710

elin.roos@slu.se

https://www.slu.se/cv/elin-roos/