Verktygslåda för ledarskap: Feedback

Publicerat den

Det sägs ofta (bl.a. av undertecknad) att ledarens kanske viktigaste verktyg är feedback. ”Hur så?” tanker du kanske då. Av flera skäl blir det korta svaret. Dels för att allt ledarskap bygger på kommunikation och relationer och feedback är kommunikation som fördjupar relationer. Under förutsättning att feedback ges konstruktivt formulerad, med bra timing och ett gott syfte… Fortsätt läsa Verktygslåda för ledarskap: Feedback

Frågor varje ledningsgrupp bör ställa sig

Publicerat den

Sedan ett drygt år tillbaka pågår ett intensivt arbete med ledningsgruppsutveckling inom SLU.  Utifrån ett beslut av SLU:s ledning, ska alla institutioners och fakulteters ledningsgrupper/motsvarande erbjudas utvecklingsinsatser med stöd av Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap – en mycket spännande och kraftfull satsning! Bakgrunden till satsningen är insikten om komplexiteten i att leda en akademisk verksamhet:… Fortsätt läsa Frågor varje ledningsgrupp bör ställa sig

Podcast om grupper och team

Publicerat den

Här följer den andra podcasten från Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap.  Den är 14 min lång och handlar om hur grupper och team utvecklas. För att lättare kunna följa med i innehållet finner du här (Team utvecklingsfaser) en överblicksbild över ett teams utvecklingsfaser. Trevlig lyssning! /David Beskow

Vilka historier berättar du?

Publicerat den

De historier och berättelser vi berättar på jobbet om jobbet utgör en stor del av vår organisationskultur. De förmedlar och ger mening åt termer och begrepp, värderingar och normer, verklighetsuppfattningar och förklaringsmodeller. En del berättelser, eller teman för berättelser, återkommer om och om igen och bli därigenom en del av vår organisatoriska identitet, något som… Fortsätt läsa Vilka historier berättar du?

Vad gör chefer, egentligen?

Publicerat den

Chefsrollen är viktig för att skapa goda resultat, god arbetsmiljö och i slutändan framgång för hela organisationen. Den kommer med ansvar, befogenheter och, oftast, höjd lön. Vad chefer ägnar sin tid åt borde därför vara en högintressant fråga för såväl en organisations ledning som stödfunktioner (t.ex. ledarutvecklare) och för all del var och en som har… Fortsätt läsa Vad gör chefer, egentligen?

Ny podcast om Det personliga ledarskapet

Publicerat den

Här följer den första podcasten från Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Det handlar om tio minuter på temat är Det personliga ledarskapet och vi hoppas att det kan bidra till nya reflektioner för såväl ledare som chefer. Trevlig lyssning! /David Beskow

Verktygslåda för ledarskap: Enskilda samtal

Publicerat den

I förra inlägget skrev jag om enskilda samtal, coaching och feedback som tre grundläggande verktyg för ledarskap. Nu tänkte jag fördjupa tankarna kring enskilda samtal. Varför enskilda samtal? Ledarskap utövas i, och kan till och med definieras som, en relation mellan den som leder och den som leds. För att skapa och upprätthålla en relation… Fortsätt läsa Verktygslåda för ledarskap: Enskilda samtal

Verktygslåda för ledarskap

Publicerat den

Tidigare har vi skrivit om att ledarskap kan ses som en konstform. Det är komplext, sammansatt och delvis intuitivt skapande. Men precis som målaren har sina penslar, fotografen sin kamera och stenhuggaren sin mejsel så behöver även ledare behärska grundläggande verktyg för att förverkliga sina visioner. Mitt förslag är att de mest grundläggande verktygen för… Fortsätt läsa Verktygslåda för ledarskap