Vilka historier berättar du?

Publicerat den

De historier och berättelser vi berättar på jobbet om jobbet utgör en stor del av vår organisationskultur. De förmedlar och ger mening åt termer och begrepp, värderingar och normer, verklighetsuppfattningar och förklaringsmodeller. En del berättelser, eller teman för berättelser, återkommer om och om igen och bli därigenom en del av vår organisatoriska identitet, något som… Fortsätt läsa Vilka historier berättar du?

Vad gör chefer, egentligen?

Publicerat den

Chefsrollen är viktig för att skapa goda resultat, god arbetsmiljö och i slutändan framgång för hela organisationen. Den kommer med ansvar, befogenheter och, oftast, höjd lön. Vad chefer ägnar sin tid åt borde därför vara en högintressant fråga för såväl en organisations ledning som stödfunktioner (t.ex. ledarutvecklare) och för all del var och en som har… Fortsätt läsa Vad gör chefer, egentligen?

Ny podcast om Det personliga ledarskapet

Publicerat den

Här följer den första podcasten från Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Det handlar om tio minuter på temat är Det personliga ledarskapet och vi hoppas att det kan bidra till nya reflektioner för såväl ledare som chefer. Trevlig lyssning! /David Beskow