Ökad kunskap om kulturspannmål!

En av pionjärerna kring kulturspannmål är växtförädlaren Hans Larsson, verksam vid SLU i Alnarp sedan många år. Hans och kollegorna Eva Johansson och Lennart Karlsson, lyckades de erhålla finansiering i ett treårigt kulturspannmålsprojekt där man testade 25 olika äldre sorter på tre olika platser i Sverige under en treårs period (2011-13). Platserna har haft ekologisk odling sedan 2001 och ligger Uppland, Skåne och Gotland. De har alla skötts på lite olika sätt.

Nyligen publicerade Eva Johansson som numera är programdirektör för SLU Grogrund – Centrum för förädling av livsmedelsgrödor och avdelningschef på avdelningen för Växtproduktkvalitet, SLU), tillsammans med Hans Larsson och Maria Luisa Prieto-Linde resultat från detta projekt in vetenskaplig tidskrift ”Foods”.

Maria Luisa Prieto-Linde

Eva Johansson, Hans Larsson och Maria Luisa Prieto-Linde


Ett problem för vårsådda sädesslag är försommartorka. Därför valde man sorter så att 12 sorter bl.a havre, nakenkorn, tvåradskorn, emmer, speltvete, vilka odlades på all fyra platser alla tre försöksåren. De andra 13 sorterna var lokalanpassade lantveten, med en lång tradition av anpassning till det nordiska klimatet.


Svarthavre

  
I artikeln redovisar man mineralämneshalter, samt variationen mellan sorterna, platserna och odlingsår. Precis som i många andra studier, visar resultaten på en väldigt stor variation mellan olika sorter, odlingsplatser och år. Det är dock värt att notera att flera av de äldre sorterna av råg vithavre, svarthavre, naket korn, emmer, speltvete, lantvete och vete innehåller höga halter av livsnödvändiga mineraler som är viktiga för många kroppsfunktioner.

Resultaten visade också att speciellt havre, emmer och speltvete men också vissa lantvetesorter och naket korn utmärkte sig i för deras höga innehåll av järn (behövs för att bland anat bilda hemoglobin) och zink (behövs för normal omsättningen av makronäringsämnen och även för immunsystemet). En viktig slutsats av studien är att kombinationen av ett flertal typer av kulturspannmål i den s.k. ”nordiska dieten”, kan säkerställa ett högt mineralintag genom kosten.

Jämtländskt korn


Läs hela artikeln (Locally Adapted and Organically Grown Landrace and Ancient Spring Cereals—A Unique Source of Minerals in the Human Diet”)
här: https://www.mdpi.com/2304-8158/10/2/393

Om ni vill läsa mer om resultatet från projektet så finns mer information här:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2011-2013/strasad-sortval/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *