Kan kulturspannmål bidra till att vi äter mer fullkorn och fibrer?

I förra blogginlägget lovade vi en sammanfattning från vår workshop i seminariet ”Kan spannmål bidra till hållbar hälsa” som hölls 5 februari 2020 på KSLA i Stockholm.

En äldre lantsort av råg.

Idag vet vi att de flesta i Sverige äter för lite fibrer, därför handlade en viktig del av diskussionerna på seminariet om fullkorn!

1. Hur vi kan få människor att äta mer fullkorn och fibrer ?
2. Hur kulturspannmålen kan bidra till detta mål?

Sammanfattningsvis kom vi fram till följande:
För att få folk att äta mer fullkorn måste det finnas en bredd av produkter så att alla kan hitta ”sina” produkter med smak, textur och utseende som man uppskattar och kan tänka sig att äta ofta och mycket. Produkterna kan vara välkända som bröd, pasta och gröt, men även nya och innovativa produkter kan vara välkomna. Lättillgängliga vardagsprodukter är ett måste för att öka konsumtionen. 

Hälsoaspekterna är viktiga, och med information och storytelling kan man komma långt i att påverka i en hälsosam riktning. Att påverka redan från tidig ålder kan ha en betydande inverkan! Viktigt är också att produkterna håller vad de lovar, både smak- och näringsmässigt. Föräldraansvar, dagis och skolor kan bidra, liksom infuencers och media av alla slag.

Mer långsiktiga förändringar görs mer hållbara om de kan göras i små steg!

Kulturspannmål kan vara en bidragande del i en ökad konsumtion genom att de ur ett hållbarhetsperspektiv ligger före de konventionella spannmålen.  Även om de ger en lägre skörd, är bättre för miljö och mångfald. De är mer stabila mot väder och klimat samt binder jorden bättre med sina långa rötter. De bidrar med nya och spännande smakupplevelser genom sin stora mångfald samt har en hög halt av mineraler och bioaktiva komponenter.

Sist men inte minst bygger de på ett månghundraårigt kulturarv och kan ännu idag göra sig gällande genom att stå för innovation och nya produkter sprungna ur vårt kulturarv. De har allt för att kunna skapa framtidens trend: historia, hållbarhet, nytänkande och hälsodanande!

Det tog lite längre tid än planerat att lägga ut detta – coronaviruset kom emellan!

/Karin Wendin – Professor i mat och måltidsvetenskap. Karin är en av forskarna inom vårt projekt om historiska spannmål i framtidens mat.

Karin Wendin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *