Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Veterinärer, veterinärstudenter, föreläsare, SVF, utställare och press har under de senaste två dagarna samlats vid SLU i Ultuna för Veterinärkongressen 2017. Diskussioner och presentationer har bland annat handlat om möjligheten att bedriva veterinärmedicin utan antibiotika, hur man implementerar 5:2 metoden i form av preventiva åtgärder för minskat celltal till hur kan man förstå relationen mellan mjölkproducenter och veterinärer i det förebyggande djurhälsoarbetet.

Jag presenterade resultat om relationen mellan mjölkproducenters beteende och om vi kan förklara tankcelltalet utifrån det. Med de resultat som jag har från vår senaste datainsamling visar inget på att de val om vilka åtgärder som ska användas i det förebyggande arbetet har en direkt relation med tankcelltalet tyder det på att valen i sig kanske inte styr tankcelltalet.

Tack för att jag fick presentera på kongressen och tack för alla frågor och den diskussion vi hade under symposiet!

edf

 

Så var vi tillbaka igen, presentationen gick toppenbra. Så pass bra att jag fick pris för bästa och mest pedagogiska pris vilket var väldigt kul. Under själva mötet var vi representanter från alla nordiska länder och hade väldigt givande diskussioner och presentationer. Så nu är det bara att fortsätta med arbetet och förhoppningsvis leder detta mötet till framtida samarbeten. Vi kan alla lära oss av varandra.

 

 

Imorgon är det dags för NJFs workshop om konkurrenskraftig och hållbar djurproduktion. Jag åker dit tillsammans med två kollegor, Katarina och Helena. Katarina kommer att presentera resultat om strukturella förändringar inom den svenska grisproduktionen mellan åren 2002 till 2011. Helena kommer också att presentera resultat relaterat till grisproduktionen där hon bland annat tittat på lantbrukares upplevelse av kontroll.

Jag kommer självklart att presentera Ljuva juver och nya resultat. I sommar har jag tillsammans med mina kollegor tittat närmare på de grupper av lantbrukare som vi identifierat som använder sig av olika typer av åtgärder för att förebygga mastit och om detta är relaterat till uppmätta nivåer av celltal.

När vi tittar på de svar vi har och de grupper vi identifierat tidigare så kan vi se att de som valt att använda några av strategierna på varje nivå (inte följt rekommendationen om att ta en nivå i taget) av Växas pyramid från celltalsakuten så har denna grupp högre celltal. Vi kan också se att de som är mer beroende av mjölkproduktionen när det kommer till hushållets totala inkomst har lägre nivåer av celltal.

 

Vad tror du detta beror på? Väljer man åtgärder baserat på celltalen eller är celltalen ett resultat av att man inte använder rätt åtgärder?

 

______________________________________________

Do you think that the decision to adopt mastitis prevention measures is based on the bulk milk somatic cell count?

Tomorrow I am going together with two colleagues to Finland for a Nordic workshop on competitive and sustainable animal production. The workshop is arranged by NJF.

 

Vardagen är här och fler och fler är tillbaka efter semestern. Själv är jag inne på fjärde veckan och arbetar vidare med att läsa artiklar, skriva sammanfattningar och analysera data från projektet. Som jag skrev tidigare så var jag i USA för att delta på en konferens, American Dairy Science Association 2017. Jag hade med mig en poster och när jag presenterade den blev jag intervjuad av Fernando Sousa från Brasilien. Jag har nu lyckats hitta den så vill ni veta mer kolla in min presentation genom att klicka här.

 

Presentationen är på engelska

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

More and more colleagues are back after the holidays. As I wrote earlier, I was in the United States in June attending the ADSA 2017 conference. During the conference I presented a poster- Here you can find a clip by Fernando Sousa from Brazil with me explaining the findings .

 

Jag är just nu på konferensen ADSA 2017 i Pittsburgh, PA. Detta är första gången jag deltar vid denna vetenskapliga konferens. Jag är här för att prestera projektet samt ta del av den senaste forskningen. För er som följer projektet på Instagram kanske såg min morgonpromenad på väg mot konferensen. Om inte, klicka dig vidare mot Instagram där jag har uppdaterat under dagen.

 

Under dagen har jag deltagit vid de två vetenskapliga sessionerna om djurhälsa. Första delen hade ett stort fokus på mastit. Perfekt! Jag har fått ta del av forskning om metoder för att lantbrukare lättare ska kunna ta beslut om behandling samt olika riskfaktorer.

Så vad jag tar med mig från dagen? Med tanke på att jag studerar beslutsfattande främst från ett psykologiskt/ekonomiskt perspektiv så har jag lärt mig en massa. Vad sägs som en crash course i anatomi (tror mina kollegor kommer bli imponerande), nya idéer om vad vi kan göra för analyser och andra möjliga sätt att tolka data.
Imorgon är det min tur att presentera Ljuva juver!
 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer