Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Jag vill önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år! Projektet och likaså jag går på semester. Vi hörs igen  nästa år!

 

Jag höll nyligen årets sista presentation för projektet. Presentationen handlade om det är möjligt att förklara djurhälsan på gården genom att titta på djurägarens hälsa. När jag pratar om hälsa pratar jag mest om den psykiska hälsan, hur vi mår över lag. Detta kan till exempel vara att vi är till freds med livet och att man inte känner stress eller är deprimerad.

Som utgångspunkt för denna presentation som jag ska ha är att använda mig av olika perspektiv både från psykologi men också från ekonomisk forskning. Återkommer med en summering och uppdatering om hur det går med att undersöka detta ytterligare.

Som jag skrev i förra inlägget sitter vi och planerar för nästa steg i projektet och där kommer vi att påbörja en ny insamling av svar genom en enkät. Enkäten kommer att användas för att undersöka hur man ser på olika typer av åtgärder när det kommer till att förbygga höga celltal bland sina mjölkkor och om det finns en skillnad mellan hur djurägare ser på det jämfört med veterinärer och rådgivare.

Eftersom vi i vår tidigare insamling inte kunnat en direkt relation mellan vilka åtgärder, från celltalsakuten, som man faktiskt använder och hur det återspeglar sig i celltalet är det här jätteintressant! Vad är det som gör att man tar beslutet att använda vissa åtgärder framför andra, vilka faktorer spelar in? Tid?

 

Just i dagarna har projektet påbörjat sin 12e månad. Vi planerar att skicka ut en kortare enkät om mjölkproducenters upplevelse av kontroll för att se om vi får samma svar igen som vi fick vid första enkätutskicket 2016 för att på så sätt utveckla ett forskningsinstrument –  ett sätt för oss forskare att säkerhetsställa i den mån det är möjligt att den metod vi använt oss av och de frågor vi ställt faktiskt fungerar.

Projektet har presenterats både i Sverige och utomlands så som USA och Finland. 11 presentationer senare så har vi kommit en bit på vägen men vi har fortfarande tid kvar på projektet där vi har som mål att vidare undersöka vad det är som styr det beslut mjölkproducenten tar då de arbetar förebyggande mot mastit och höga celltal.

Under de senaste månaderna har vi skrivit två vetenskapliga manus, vilket förhoppningsvis snart blir publicerat. Dessa två bygger på resultat som jag tidigare skrivit om – hur vi tittat på beslut kopplat till mastitprevention genom att använda en psykologisk modell – där vi främst sett att det som skiljer mjölkproducenter åt när de väljer strategier är huruvida de upplever sig ha kontroll eller inte över situationen. Den andra handlar om en förlängning där vi tittat på om det faktiska celltalet går att använda för att förklara vilka val som tas utan att se något direkt samband.

Vi sitter och planerar hur vi ska påbörja vårt nästa steg i projektet men mer om det i nästa inlägg.

 

Veterinärer, veterinärstudenter, föreläsare, SVF, utställare och press har under de senaste två dagarna samlats vid SLU i Ultuna för Veterinärkongressen 2017. Diskussioner och presentationer har bland annat handlat om möjligheten att bedriva veterinärmedicin utan antibiotika, hur man implementerar 5:2 metoden i form av preventiva åtgärder för minskat celltal till hur kan man förstå relationen mellan mjölkproducenter och veterinärer i det förebyggande djurhälsoarbetet.

Jag presenterade resultat om relationen mellan mjölkproducenters beteende och om vi kan förklara tankcelltalet utifrån det. Med de resultat som jag har från vår senaste datainsamling visar inget på att de val om vilka åtgärder som ska användas i det förebyggande arbetet har en direkt relation med tankcelltalet tyder det på att valen i sig kanske inte styr tankcelltalet.

Tack för att jag fick presentera på kongressen och tack för alla frågor och den diskussion vi hade under symposiet!

edf

 

Så var vi tillbaka igen, presentationen gick toppenbra. Så pass bra att jag fick pris för bästa och mest pedagogiska pris vilket var väldigt kul. Under själva mötet var vi representanter från alla nordiska länder och hade väldigt givande diskussioner och presentationer. Så nu är det bara att fortsätta med arbetet och förhoppningsvis leder detta mötet till framtida samarbeten. Vi kan alla lära oss av varandra.

 

 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer