Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Idag och imorgon befinner jag mig i Sigtuna för att delta i det vetenskapliga mötet ”Human versus animal health – different aspects on three challenging pathogens” som arrangeras av One Health Sweden.

 

One Health Sweden är ett samarbete för forskare med intresse för zoonotiska infektioner. One Health Sweden är ett integrationsbegrepp som inkluderar flera universitet och statliga organisationer som vill bidra till en hållbar intellektuell plattform. Som en del i att sprida vetskap om vårt projekt men också lära av andra är vi på plats för att presentera preliminära resultat och delta i diskussioner.

 

Relaterat till tidigare inlägg kommer här ett tips om en sammanfattning från en irländsk studie som undersökt relationen mellan lantbrukares hälsa och det egna lantbruket. För att läsa sammanfattningen klicka HÄR

 

Tidigare studier har visat att lantbrukare och djurs hälsa är start kopplat till varandra, vilket menar på att om djuren mår bra och är friska är också lantbrukaren frisk.

Som en del i detta projekt har vi haft som mål att undersöka om lantbrukares välmående, känslan av att må bra och vara vid god hälsa, påverkar eller påverkas av tillståndet i den egna besättningen. Eftersom vi för projektet fokuserar på mastit och höga celltal är det vad vi använder för att mäta djurhälsa och som vi sen försöker att se om det finns någon relation till lantbrukaren.

Baserat på våra initiala analyser kan vi se att lantbrukaren upplevelse av höga celltal på gården är starkt kopplat till det egna välmåendet. Trots detta ser vi ingen direkt relation med faktiskt uppmätta nivåer av celltalet, Växa Sverige och Kokontrollen, med lantbrukarens välmående vilket kan verka konstigt. Vad detta kan bero på kan vara det faktum att vi alla har olika acceptansnivåer som vi tycker är okej. Så för detta skulle det betyda att om lantbrukaren själv uppfattar att celltalen är höga så påverkar det välmåendet negativt, samt om de uppfattas som låga påverkar det välmåendet positivt. Självklart är detta något vi måste nysta i.

Vi har också testat för att se om det finns en relation i hur man ser på mastit som sjukdom kan spela någon roll i detta sammanhang men inte sett någon koppling till faktiska celltall eller upplevelsen av situationen.

 

Vad tror du? Tror du att vi alla har olika acceptansnivåer om vad vi tycker är okej och att det i sig påverkar hur vi mår och vilka val vi gör?

 

Nytt år och en hel månad har gått. En ny enkät ät utskickad och vi arbetar just nu med att förbereda nästa datainsamling och vilken metod som är bäst lämpad. Som en fortsättning av projektet kommer vi att undersöka vilka beslut som tas för att förebygga höga celltal och om dessa beslut skiljer sig åt mellan lantbrukare och veterinärer.

Så varför tror vi att det skiljer sig åt? Baserat på vad vi sett tidigare i våra utskickade enkäter är att lantbrukare inte väljer att följa rekomendationer till punkt och pricka utan väljer att kombinera de rekomendationer som finns på olika sätt. Varför är det så? Det vet vi inte men det skulle kunna vara så att åtgärder funkar bättre eller sämre för enskilda besättningar. Det är just detta vi är intresserade av – vilka åtgärder som används – men också varför just åtgärderna används.

Vad tror du?

 

Nytt år och ny enkät utskickad. Enkäten skickades ut för någon vecka sen och redan har svarskuverten börjat dyka upp hos oss. Enkäten som vi skickat ut är en kort variant som vi skickat ut med avsikt för att se om vi får samma svar på ett antal frågor som tidigare.

Målet med enkäten är att vi vill utveckla ett frågeformulär som kan användas för att mäta upplevd kontroll över en situation och i detta fall för att förebygga höga celltal. Vad vi gjort för enkäten är att vi använt ett tidigare utvecklat formulär som mäter generell kontroll, alltså hur man upplever sig ha kontroll över vanligt förekommande situationer i sin vardag, och sedan formulerat ett motsvarande set med frågor som är mer specifika för djurhälsa och celltal.

Genom att utveckla ett frågeformulär är vår förhoppning att detta ska kunna användas fler gånger och då också möjliggöra jämförelser mellan studier.

 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer