Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Jag är just nu på konferensen ADSA 2017 i Pittsburgh, PA. Detta är första gången jag deltar vid denna vetenskapliga konferens. Jag är här för att prestera projektet samt ta del av den senaste forskningen. För er som följer projektet på Instagram kanske såg min morgonpromenad på väg mot konferensen. Om inte, klicka dig vidare mot Instagram där jag har uppdaterat under dagen.

 

Under dagen har jag deltagit vid de två vetenskapliga sessionerna om djurhälsa. Första delen hade ett stort fokus på mastit. Perfekt! Jag har fått ta del av forskning om metoder för att lantbrukare lättare ska kunna ta beslut om behandling samt olika riskfaktorer.

Så vad jag tar med mig från dagen? Med tanke på att jag studerar beslutsfattande främst från ett psykologiskt/ekonomiskt perspektiv så har jag lärt mig en massa. Vad sägs som en crash course i anatomi (tror mina kollegor kommer bli imponerande), nya idéer om vad vi kan göra för analyser och andra möjliga sätt att tolka data.
Imorgon är det min tur att presentera Ljuva juver!
 

Tiden går alldeles för fort nu under våren, röda dager hopar sig och dagar bara försvinner. Juni börjar närma sig med stora steg och vi i projektgruppen ska snart ha ett möte där vi ska gå igenom vad som görs just nu i projektet och vad som ska göras under sommaren och hösten.

I början av månaden var jag och Ulf med på Växas vårmöte här i Uppsala där vi presenterade Ljuva juver och fick ta del av presentationer om juverhälsa och laktation. Som några exempel så presenterade Karin Persson Waller om vad för mastitforskning som drivs vid SVA just nu, Professor Sigrid Agenäs från SLU pratade om möjligheter till kalvhållning tillsammans med korna och Håkan Landin vid Växa om mjölka rätt för att bara nämna ett fåtal (klicka på länkarna för att läsa mer).

Målet med vårmötet  var att sprida nyheter från forskningen, diskutera och odla nätverk. Från vårt håll inom Ljuva juver var detta ett utmärkt tillfälle att få input och diskutera vårt kommande arbete. Planen är att vi till hösten ska påbörja nästa steg av projektet där vi ska undersöka om det finns skillnader mellan lantbrukare och rådgivare när det bland annat kommer till hur man hanterar mastit. Men, mer om det vid ett senare tillfälle!

______________________________________________________________________________

The days just fly by

Time is moving so fast during spring. We, the project team, will soon have a meeting where we will review what is being done in the project until now and what will be done during the summer and beginning of autumn.

At the beginning of May, me and Ulf participated in Växa’s (Swedish Milk Association) spring meeting here in Uppsala where we presented Ljuva Juver and listen to other presentations related to udder health and lactation. As a few examples, Karin Persson Waller presented about what mastitis research is being conducted at SVA right now, Professor Sigrid Agenäs from SLU talked about possibilities for keeping the calf together with the cows and Håkan Landin at Växa about how to “milk correctly”.

The aim of the spring meeting was to spread news from research, discuss and grow networks. From our side, Ljuva Juver, this was a great opportunity to get input and discuss our future work.

The plan is that during this autumn we will begin the next stage of the project, where we will investigate whether there are differences between farmers and advisors when it comes to how to handle mastitis for example. But, more about it at a later time!

 

Vill du veta mer om juverhälsa? Titta in hos Spjuverbloggen vid SVA som skrivs av band annat Charlotta Fasth, Ylva Persson och andra vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

 

http://spjuverbloggen.sva.se/

______________________________________________________________________________

Spjuverbloggen

Want to know more about udder health? Then you should visit http://spjuverbloggen.sva.se/ (swedish) hosted by SVA, the National Veterinary Institute.

 

Jag, Nina, kommer att presentera Ljuva juver vid ett Brown bag seminar vid Ultuna, SLU den 26 april. Brown bag syftar på att de som anmäler sig innan får en lättare lunch i form av en macka, frukt och dryck i samband med seminariet. Är du intresserad av att komma och lyssna, anmäl dig då till Emma.Arias.Olsson@slu.se senast den 21/4 för att få lunch. Seminariet kommer att hållas på engelska och jag kommer att presentera beslutsfattande ut ett psykologiskt och beteedeekonomiskt perspektiv och presentera resultat från Ljuva juver.

 

______________________________________________________________________________

Brown bag seminar – 26th of April

I will hold a lunch seminar about the project here at the Swedish University of Agricultural Sciences. You are warmly welcome to participate!

 

Någon kanske undrar varför Ljuva juver finns på nätet via den här bloggen, Twitter, Instagram eller Facebook?

Tanken med att vi finns aktiva online är för att den som är intresserad att följa projektet kan göra det genom den kanal som passar bäst utan att tappa information. För många av oss har deltagit i studier där man fyller i en enkät men sen aldrig får veta vad som hände sedan. Vår intention är att ändra på detta, att just du som deltar i vårt projekt kan följa och se vad som hänt fram tills nu, vad var plan är härnäst och delta i diskussioner och göra din röst hörd. För du som deltar i vår studier är expert på just det du gör och vi vill gärna veta mer om vad du tycker!

Är det något du undrar över eller vill tipsa oss om något hör av dig, antingen genom att kommentera direkt här på bloggen eller genom att skicka ett mail till nina.lind@slu.se

______________________________________________________________________________

Why are we online?

Someone might wonder why the project Ljuva Juver (Sweet Udder) can be found online via this blog, Twitter, Instagram or Facebook?

Ljuva Juver exist online if person interested in following the project can do that through the channel that fits them the best without losing information. For many of us, we have participated in studies where you complete a survey but never ever know what happened. Our intention is to change this so that you, as a participant in our project, can follow and see what has happened until now, what is the plan ahead and participate in discussions and make your voice heard. You who participate in our studies are experts in what you do and we would like to know more about what you think!

Is there something you’re wondering about or want to tell us, please comment here directly on the blog so others can participate or by sending an email to nina.lind@slu.se

 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer