Är lantbrukarens välmående ett resultat av en välmående och frisk besättning?

Tidigare studier har visat att lantbrukare och djurs hälsa är start kopplat till varandra, vilket menar på att om djuren mår bra och är friska är också lantbrukaren frisk.

Som en del i detta projekt har vi haft som mål att undersöka om lantbrukares välmående, känslan av att må bra och vara vid god hälsa, påverkar eller påverkas av tillståndet i den egna besättningen. Eftersom vi för projektet fokuserar på mastit och höga celltal är det vad vi använder för att mäta djurhälsa och som vi sen försöker att se om det finns någon relation till lantbrukaren.

Baserat på våra initiala analyser kan vi se att lantbrukaren upplevelse av höga celltal på gården är starkt kopplat till det egna välmåendet. Trots detta ser vi ingen direkt relation med faktiskt uppmätta nivåer av celltalet, Växa Sverige och Kokontrollen, med lantbrukarens välmående vilket kan verka konstigt. Vad detta kan bero på kan vara det faktum att vi alla har olika acceptansnivåer som vi tycker är okej. Så för detta skulle det betyda att om lantbrukaren själv uppfattar att celltalen är höga så påverkar det välmåendet negativt, samt om de uppfattas som låga påverkar det välmåendet positivt. Självklart är detta något vi måste nysta i.

Vi har också testat för att se om det finns en relation i hur man ser på mastit som sjukdom kan spela någon roll i detta sammanhang men inte sett någon koppling till faktiska celltall eller upplevelsen av situationen.

 

Vad tror du? Tror du att vi alla har olika acceptansnivåer om vad vi tycker är okej och att det i sig påverkar hur vi mår och vilka val vi gör?

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *