Tar lantbrukare andra beslut än veterinärer för att förbättra juverhälsan?

Nytt år och en hel månad har gått. En ny enkät ät utskickad och vi arbetar just nu med att förbereda nästa datainsamling och vilken metod som är bäst lämpad. Som en fortsättning av projektet kommer vi att undersöka vilka beslut som tas för att förebygga höga celltal och om dessa beslut skiljer sig åt mellan lantbrukare och veterinärer.

Så varför tror vi att det skiljer sig åt? Baserat på vad vi sett tidigare i våra utskickade enkäter är att lantbrukare inte väljer att följa rekomendationer till punkt och pricka utan väljer att kombinera de rekomendationer som finns på olika sätt. Varför är det så? Det vet vi inte men det skulle kunna vara så att åtgärder funkar bättre eller sämre för enskilda besättningar. Det är just detta vi är intresserade av – vilka åtgärder som används – men också varför just åtgärderna används.

Vad tror du?

av Nina Lind

FD Nina Lind (psykologi), som har erfarenhet av experimentella och enkätstudier i psykologi och särskilt hälsopsykologi, t.ex. studera effekterna av sjukdom på psykisk hälsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *