Tack Porin Prikaati: slutförandet av urinsorteringspilot i Säkylä

Den tre månader långa urinsorteringsinstallationen vid Pori Birgade i Säkylä, Finland, demonterades förra veckan och avslutade den första fältdemonstrationen av vår teknik. Som du kommer ihåg från våra tidigare blogginlägg integrerade vi en urinsorteringsmodul med kapacitet att behandla 40 L urin / dag / m2 i ett befintligt, mobilt torrt sanitetssystem – Biomajatoaletten. Under denna pilot har vi samlat prover av slutprodukten / gödningsmedel (se bilden nedan), kontrollerat olika fysikaliska och kemiska egenskaper samt energianvändningen av behandlingsmodulen. Under de kommande månaderna analyserar vi de samlade proverna tillsammans med våra partners i Finland. Medan modulen fick mindre urin än dess konstruktionskapacitet fungerade den smidigt under pilotperioden.

Vi tackar polisens officerare och kadetter för att ha deltagit i denna pilot, använt sig av toaletten och för deras återkoppling. Ett särskilt tack till alla MORTTI-projektpartnerna för utmärkt stöd, men också för att göra det här ett roligt samarbete!

Kontakt: Prithvi Simha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *