Halv-separerad alkalisk urinsortering i en stadsbyggnad

Under den senaste veckan har gruppmedlemmarn Prithvi Simha och Giulio Zorzetto varit i Tammerfors i Finland, där de installerade en ny urinsorteringsmodul som testas i Hiedanrantaområdet i Tammerfors. Behandlingsmodulen konstruerades på SLU, transporterades till Finland, återmonterades vid TAMK och slutligen installerad i källaren av Lielahtis herrgård. Urin från två olika toaletter i herrgården, som själv genomgår renovering, planeras att bli kopplat till detta behandlingssystem under den kommande veckan. Denna installation, som varit en gång i drift, har potential att öppna en ny aveny för lokal insamling och behandling av urin i urbana miljöer.

Kontakt: Prithvi Simha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *