Sommaren står för dörren

Finns det något vackrare än vår svenska natur veckan före midsommar? inte enligt min mening i alla fall. Snart är det dags för de flesta att ta semester efter en arbetsintensiv termin och jag hoppas att ni alla kommer kunna få välförtjänt återhämtning. Imorgon prövar vi en ny tradition med ett gemensamt midsommarfika som avslut på terminen. Missa inte detta! För en person blir det ett särskilt avslut i år. Efter 39 år på SLU i Skara slutar Inga-britt Bohlin.  Stort tack för allt du gjort för SLU, det mycket goda samarbetat och det stora administrativa stöd du varit under alla dessa år!

Utvecklingen av ett grönt centrum på SLU Campus går med en rasande fart där både JTI och Agroväst är viktiga medspelare. Tillsammans arbetar vi för fler gemensamma FoU projekt och fler ”gröna möten”. Nyligen blev ett köttkvalitetsprojekt beviljat och imorgon fortsätter vi vårt arbete med större ambitioner omkring EU finansiering.

Ytterligare en mycket viktig pusselbit är förstås att vi snart kan hälsa Anders Karlsson, professor i köttvetenskap från Köpenhamns universitet välkommen till SLU i Skara.

De stora förändringarna fortsätter på Campus och den 31 juli lämnar SLU förstahandskontraktet för undervisningshuset. Samtidigt kommer Smedjan att renoveras och anpassas för våra framtida behov. Många frågor har kommit om disputationer och möjligheten att hyra aulan även fortsättningsvis. Under den tid det tar att renovera Smedjan sitter vi i ortskansliet kvar i undervisningshuset och aulan finns tillgänglig som tidigare, dock givetvis efter bokning.

Ytterligare ett kapitel är nu skrivet i historien om SLU i Skara. BYS kommer på sikt flytta från campus, men det är vår förhoppning att vi ändå ska kunna upprätthålla de starka band som finns mellan SLU och BYS. Även BYS kommer sitta kvar en tid i undervisningshuset.

De s.k. framtidsprojekten rullar på riktigt bra och vi har nu också påbörjat en gemensam självvärdering av de fyra forsknings- och utvecklingsprogrammen. Samtidigt har kontakterna inletts mellan VGR och SLU om hur framtida samarbete ska se ut efter denna första 3-årsperiod. Det bådar gott inför framtiden!

Avslutningsvis vill jag önska er alla en underbar sommar och hoppas ni får tid för återhämtning!

Margareta