Från höst till vinter

Hösten gick fort och snart kommer vi in i december. Med lite tillbakablick kan vi  konstatera att det hänt ganska mycket för oss i Skara denna höst. En mycket lyckad Smedjevecka som nådde ut i media och visade på god samproduktion avslutade september månad. En extern miljlörevision i ny standard som gav mycket gott betyg åt oss i Skara och där vi kunde glänsa med att vara bland de första i landet hade vi oktober.  Nu i veckan startar vår första nationella Rådgivarkonferens i RådNu. Inget av detta kan genomföras utan engagemang av våra duktiga medarbetare på SLU i Skara. Bra jobbat!

På forskningsfronten finns många nya initiativ och våra framtidsprojekt rullar på. Denna veckan kommer SLU:s rektor och universitetsdirektör till Skara för att få höra mer om vad som skett hittills och vilka planer som finns framöver. En efterlängtad tjänst, samverkanslektor i Precisionsodling har också kommit på plats och vi gratulerar Mats Söderström!

Under hösten har begreppet Gröna möten fått en tydlig innebörd på SLU campus i Skara. Alla offentliga möten, inkl. Smedjeveckan har kunnat samlas under samma begrepp. Agroväst har ansökt om samordningsmedel och förtjänstfull drivit arbetet genom Sofia Kämpe. En riktigt bra start i samproduktionens anda.

Även om mycket är positivt så minskar antalet anställda fortfarande på SLU i Skara och vi får försvara och förklara oss i alldeles för många sammanhang. Externt tror många att vi lagts ned och det kämpar vi alla med att förklara för vår omgivning. Internt uppfattas vi inte heller som samma medspelare ur ortsperspektiv. Det senaste gäller krishantering men även här är jag övertygad om att vi på sikt kommer hitta en bra lösning för oss i Skara. Närhetsprincipen med lokal kännedom och lokalt ledarskap är ju mycket viktig om oturen skulle vara framme.

Idag slog kylan till och temperaturen hamnade under 10 grader, vinter är här om än tillfälligt. Hoppas ni lagt på vinterdäcken och kör försiktigt!

Margareta