Glad Påsk!

Vi håller nu som bäst på att säkerställa administrationen för framtidsprojekten, projekten läggs om som 3-åriga i VGR och beslutsvägar internt inom SLU tydliggörs. Samtidigt händer det mycket i samtliga projekt och från min utsiktspunkt ligger ju Kompetenscentrum rådgivning närmast. Här sker allt på en gång med nya forskningsprojekt, kartläggning av utbildningsbehov, industridoktorander, samverkan med institutionen för Stad och Land i nytt Vinnovaprojekt, samarbete med Kompetenscentrum Företagsledning i Alnarp mm.

Varumärke och synlighet är viktigt. Framtidsprojekten är dessutom ett samarbete med många fler än SLU i ett grönt centrum på Campus. Vi kommer därför träffas en mindre grupp för att diskutera hur ”igenkänningsfaktorn” där alla känner sig hemma skulle kunna se ut. För kompetenscentrum rådgivning har vi nu bestämt att det blir RådNu som blir kortnamnet.

Ha nu en riktigt Glad och skön Påsk!

Margareta