Pusselbitarna faller på plats i Skara

Så blev det helt plötsligt höst och mörkt och inte långt till advent, vart tog denna höst vägen?! Intensivt blev det och alldeles för länge sedan jag skrev blogg, men nu äntligen ska jag försöka delge er alla vad som är på gång utifrån min utsiktsplats.

Framtidsprojekten

Som ni minns gick allt med en rasande fart i våras. Överenskommelsen tecknades mellan VGR och SLU i maj, beslut togs slutet av juni och start 1 juli. Men nu  gäller det ju att hålla farten uppe när vi ändå är igång, för redan i september blev det klart att ansökningar inför åren 2 och 3 behöver vara beslutade före årsskiftet och klara redan 3 november. Det innebär att vi nu arbetat fram ansökningar för områdena Precisionsodling, Nöt- och lammkött samt Kompetenscentrum rådgivning. Bra jobbat Anna Hessle, Bo Stenberg och Magnus Ljung som hållit ihop arbetet i dessa projekt. Beslut tas i regionutvecklingsnämnden den 20 november. Till nästa beslutsmöte som ligger i december finns resterande ansökningar med, dels en som stödjer framtidsprojekten genom riktade stödfunktioner inom kommunikation, EU finansieing, forskarskola mm. Men också området Bioenergi samt särskilda ämnesplattformar.

Här finns ansökan för Kompetenscentrum Rådgivning

Framtidsprojekten är en 3-årig satsning som omfattar ca 100 Mkr totalt. Det innefattar givetvis samarbeten med många aktörer inom den gröna näringen. Det gäller för oss att ta vara på detta och se till att det stärker vår framtida verksamhet också efter de tre satsningsåren. Det är just därför det är viktigt med exempelvis EU finansieringsstöd, helt enkelt för att rigga inför framtiden. Men det viktigaste är naturligtvis att det vi gör är till nytta för den gröna näringen och det kan vi göra genom samproduktion inom det gröna centrat. Våra framtidsområden är prioriterade av såväl näringen, regionen som SLU. Därför är det av stor betydelse att vi på olika sätt hittar synergierna till just dessa områden.

Kompetenscentrum rådgivning och samverkansforskning

Mitt i vårt intensiva arbete denna höst fick vi förmånen att ansvara för SLU:s samverkansansökan kopplat till Vinnovas utlysning mot universitets- och högskolors strategiska utveckling av samverkan. Genom detta arbete knyts också banden starkare mellan institutionen för Stad och Land i Uppsala och kompetenscentrums rådgivning. Vi hoppas nu på positivt utfall och ser fram mot ett framtida forskningssamarbetet och den nytta detta kan leda till för svensk rådgivning.

Visionsarbetet för SLU Campus

Hur vill vi att vårt Campus i Skara ser ut om 10-15 år? Vår förra vision är inte gammal, men är tyvärr inaktuell. För att bygga en vision har vi inledningsvis påbörjat ett arbete tillsammans med våra nuvarande samarbetspartners på Campus och med fastighetsägarna. Det är viktigt att ta vara på alla krafter ….så dörren är öppen om du bär på idéer som vi kan spela in i arbetet! Nästa möte är den 25 november så hör gärna av dig innan dess.

Bröderna Johnssons fond för yngre forskare

Det är dags att söka medel ur Bröderna Johnssons fond. Sista ansökningsdag är 30 november. Anslaget är avsett att ekonomiskt stödja och stimulera forskning vid SLU i Skara inom problemområden som i första hand rör jordbrukets djur, med förtur för nötkreatur och företrädesvis forskning av yngre forskare. Mall för ansökan finns hos Inga-Britt Bohlin, ortskansliet.

Diverse uppdrag

Flera av er har varit involverade i arbete inför en framtida Food KIC, då kanske med förberedande arbete kopplat till forskning, sk BOA. Under senaste året har jag funnits med i diverse arbetsgrupper för att representera SLU inom det förberedande arbetet i den dansk-svenska noden. Då främst inom utbildning och nu i veckan gick ansökan in för en ny satsning i samverkan med andra länder och som bygger på erfarenheter från tidigare Menyaktiviteter. Här kan också finnas kopplingar till våra framtidsprojekt, så även här finns det nya framtidshopp att bygga på.

Många av er känner väl till och har följt arbetet i den statliga konkurrensutredningen som kom med ett delbetänkande i juni, nu fortsätter arbetet med fler involverade och jag har fått möjlighet att medverka i en av arbetsgrupperna under denna höst. I arbetsgruppen hanteras frågor som rådgivning, utbildning och kunskapsöverföring och den leds av Jesper Broberg, förbundsdir HS. Alla ni som har synpunkter och tankar som ni vill skicka med – hör av er till mig snarast! Se länken nedan om delbetänkandet

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Tillvaxt-och-vardeskapande—K_H2B338/?html=true

Servicecenter

Rekryteringen av en ”facility manager” i Skara är nu avslutad. Bakgrunden är en utredning som tittade på samordning av olika funktioner i ett servicecenter. Dessa kan se olika ut på olika orter och här i Skara är det viktigt att vi samordnar oss med övriga som finns på campus. Tanken är ”en ingång” till det gröna centrat oavsett var denna ingång kommer att ligga. Arbetet pågår både med en arbetsgrupp som identifierar de gemensamma funktionerna men glädjande är framför allt att det nu finns en ny ansvarig person som kommer finnas på plats från 1 december. Medan jag skrev bloggen kom beskedet att det är klart och vi hälsar Malin Stewart varmt välkommen till oss i Skara!

Innovationsstödet i Skara

Tjänsten på SLU Holding har varit vakant ett tag men snart, i februari, har vi en innovationsrådgivare på plats igen i Skara. Tills dess kan ni vända er till Christer Frånlund som finns på SLU Holding i Uppsala ….och när det gäller stöd kopplat till våra framtidsprojekt så finns Richard Andersson också med.

Disputation av Alnarpsforskare i Skara

Fredagen den 5 december kommer vi i Skara vara värd för en disputation på uppdrag av fakulteten för landskapsarkitektur-, trädgårds- och växtvetenskap (oftare kallad Alnarpsfakulteten). Vi ser fram mot detta samarbete över ortsgränser och vi ser fram mot en intressant dag – välkommen till oss i Skara Eva Sahlin!

Det känns riktigt bra att allt mer pusselbitar faller på plats här i Skara,

…och jag lovar att vi hörs snart igen 🙂

Margareta