Nytt Grönt Centrum

Nu är vi igång, samma rivstart varje år, många möten efter semestern kom förstås att kretsa kring förändringsarbetet och utvecklingen av nya framtidsområdena. Besluten blev klara helt enligt plan och med starttid 1 juli. Men helt nya är förstås inte dessa framtidsområden, de bygger vidare på en redan stark forskning i Skara men med reservation för bioenergi. Här finns ingen forskning i Skara men väl på SLU och det finns gemensamt intresse för en fortsatt västsvenk utveckling. Det är därför ett bra sätt att stärka samarbetet mellan SLU:s övriga forskning och västra Götaland. Kort om framtidsprojekten finns här http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/Skara/SLU%20Skara.pdf

Med samverkan kan man komma långt men med samproduktion kan vi komma längre, det är min absoluta övertygelse. Samtidigt med att startskottet har gått för alla framtidsprojekten så har vi också dragit igång ett visionsarbete för att utveckla campusområdet i Skara. Det hänger förstås nära ihop med den framtida verksamheten i det nya gröna centrat. Här är alla som vill givetvis välkomna att medverka till ett ännu starkare kluster på SLU Campus och det finns alltid plats för fler aktörer. Ett nationellt grönt centrum var rubriken på pressinformationen som gick ut. Det kan ju verka kaxigt åtminstone om man befinner sig utanför vår region, men ingen av de satsningar som nu görs inom framtidsområdena har någon regional prägel mer än att forskningen och/eller verksamheten bedrivs i Västra Götaland. All ny kunskap ska kunna komma till nytta oavsett var man befinner sig i landet och det kan vara bra att påminna om en klassiker – ”kunskap har inga geografiska gränser”. Med en galopperande utveckling inom webbaserat lärande så tror jag att vi har stora möjligheter att stödja många fler än den västsvenska regionen med kunskap som genererats på SLU. Ett kompetenscentrum inom rådgivning ger helt nya förutsättningar för ett nära samarbete med landets rådgivningsorganisationer och om några veckor startar den första kursen som ett resultat av detta samarbete.

Här finns lite mer infromation om kompetenscentrum rådgivning http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/Skara/Kompetenscentrum%20r%c3%a5dgivning_140829.pdf

Informationsmötet om det gröna centrat var välbesökt och vi kan konstatera att vi har stora förväntningar på oss. Nu gäller det att leva upp till dessa och vi har 3 år på oss att leverera resultat för en stabil gemensam framtid. Det är verkligen spännande tider med två som jag tror viktiga ord som kan göra skillnad, nämligen  

samproduktion och engagemang!

Nu börjar den nya tiden……

Margareta