Glad midsommar!

Vilken härlig tradition våra studenter skapat, vilka duktiga studenter vi har och vilken otrolig insats våra lärare gjort detta mycket speciella år. Efter bandceremoni, musik och tal, kortege genom stan, är det studentkårsordförandens tur att från undervisningshusets balkong önska de avgående studenterna lycka till …..och så småningom blir det en frivillg avslutning i den vackra domkyrkan. För 11:e året i rad hade jag nöjet att få inleda denna högtidsceremonien i en som vanligt fullsatt Rosers salonger. Naturligtvis fanns blandade och starka känslor med i salen liksom i fjol. Men det gäller ju att se till möjligheterna och försöka njuta av stunden här och nu. 

Samtidigt som det sker en nedmontering i Skara genom flytten av utbildningarna till Uppsala så pågår ju en utveckling genom den nya överenskommelsen med VGR och de gröna näringarna. Dessa båda stasningar går just nu inte i fas, så vi ser för stunden mer av nedmontering än utökning. Först efter sommaren startar uppbyggnaden av de nya satsningsområdena. Det är min förhoppning att vi kan kraftsamla på dessa. Vi har ju stöd från båda parter såväl SLU som regionen vilket vi ska förvalta väl för att sakta men säkert bygga en stark plattform. Det kommer kräva en hel del, men det har börjat bra i god regional samverkan och i god SLU gemensam anda.

Nästa vecka åker vi till Alnarp för att diskutera samverkan, framtiden och gemensamma nämnare. Hos oss kommer det hända mycket framöver när det gäller partnerskapet med våra gröna näringar kopplat till en klusterutveckling på  SLU campus och med Agroväst som en given aktör.

Det finns så mycket här och nu som vi kan glädja oss åt. Som exempel kom ett trevligt kuvert från Sparbankssiftelsen som beviljat medel för invändig upprustning av det gamla arkivet intill veterinärmuséet. Det innebär att de gamla antika böckerna som nu är på renovering kan komma tillbaka till en lokal som är sanerad och där de kan bevaras för eftervärlden. Det är så roligt och förtjänsten ska tillskrivas Jins, tack!

Det är också roligt att vi nu har en doktor inom lammproduktion 🙂 Det överenstämmer väl med framtidens fokusområden i Skara. Grattis Carl Helander!

Till sist vill jag tacka alla goda medarbetare på SLU i Skara för en fantastisk arbetsinsats under ett år av mycket påfrestande omständigheter. Ha nu en riktigt skön sommar!

…men först en

Glad midsommar!

Margareta