Det kommer många frågor om arbetet med överenskommelsen

Det kommer just nu många frågor om vad som är på gång på SLU i Skara och den nya satsningen med regionen. För att sätta detta i sitt sammanhang – först en liten tillbakablick.

Utredningen om SLU i Skaras möjliga utveckling presenterade för ett år sedan med ett antal förslag, dessa bearbetades sedan internt på SLU under hösten 2013. 

Västra Götalandsregionen offentliggjorde i slutet av 2013 sin ambition att stödja de gröna näringarna med 40  miljoner kr. En avsiktsförklaring skrevs sedan på i början av det nya året mellan SLU:s och VGR:s ledningar. Under hela våren har sedan en liten arbetsgrupp med Johan Schnürer och undertecknad från SLU och Göran Fock och Berit Mattsson från regionen arbetat för att hitta de gemensamma nämnarna som är utvecklingsbara för båda parter.

Det finns nu en överenskommelse som gäller för 3 år och det finns fyra områden som parterna är överens om att utveckla. Se pressmeddelandet på SLU:s hemsida http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/5/unik-satsning-i-skara-for-lantbruksnaringen/ och överenskommelsen här http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/Skara/%c3%96verenskommelse%20SLU-VGR.pdf

De områden som beslutats att få stöd för utveckling under första året har fått skrivargrupper som arbetar under maj månad och som ska lämna in sin ansökan senast den 1 juni. Koordinatorer i dessa grupper är Anna Hessle för Nöt- och lammköttsprojektet, Bo Stenberg för Precisionsodlingsprojektet, Anna Schnürer för Fossilfritt lantbruksprojektet och Magnus Ljung för Kompetenscentrum rådgivning. I skrivargrupperna finns också en rad olika aktörer för de gröna näringarna och då förstås också de som kommer ingå i det kluster som är på gång att sakta men säkert utvecklas här på SLU Campus. Till satsningen i Skara hör bl.a. att JTI etableras i Skara liksom att Agroväst får ytterligare medel för att kunna vara en fortsatt klustermotor. Ett synligt bevis på detta är den annons som nu kommer ut på två nya tjänster http://www.agrovast.se/?p=30679

För att kunna utveckla ett starkt kluster för de gröna näringarna gäller det nu att förbereda på många fronter. Därför gör vi nu ett nytt visionsarbete för SLU Campus i Skara med start i början av juni och i första fasen med nuvarande fastighetsägare på Campus.

De bästa hälsningar från

Margareta